به گزارش ایرنا نصرت الله علیرضایی روز دوشنبه در همایش روابط عمومی های استان قزوین که به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی برگزار شد افزود: هم اکنون شکل گیری این حوزه به طور نسبی در تعامل با رسانه ها، پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع بوده که با هم افزایی و همکاری مشترک باید ارزش […]

به گزارش ایرنا نصرت الله علیرضایی روز دوشنبه در همایش روابط عمومی های استان قزوین که به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی برگزار شد افزود: هم اکنون شکل گیری این حوزه به طور نسبی در تعامل با رسانه ها، پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع بوده که با هم افزایی و همکاری مشترک باید ارزش و جایگاه آنان شناخته شده تا به شکوفایی برسند.

وی، چالش سنت و مدرنیته را یکی از مباحث مهم در طول ۱۵۰ سال گذشته در ایران معاصر دانست و ادامه داد: بر اثر این برخورد، در حوزه های مختلف بحران هایی برای ما ایجاد شده و سیاستگذاران و اندیشمندان ما در پی تحلیل و چاره اندیشی برای برون رفت از آن بوده اند.

علیرضایی اضافه کرد: تمام محصولات جامعه مدرن از جمله روابط عمومی ها با چنین چالشی مواجه هستند اما نباید ناامید شد و باید برای پیشرفت در جهت شفافیت و عمل به خواسته های مردم حرکت کنیم.

وی با بیان اینکه سال گذشته چهار دوره آموزشی در جهت ارتقای روابط عمومی های استان برگزار شد، گفت: متاسفانه استقبال در این بخش ضعیف بود که مسئولان باید به چنین دوره هایی توجه بیشتری کنند.

وی همچنین انتشار کارنامه چهارساله دولت یازدهم با همکاری روابط عمومی های استان، جشنواره روابط عمومی ها و نشست با استاندار را از دیگر برنامه های اجرا شده توسط شورای مرکزی روابط عمومی های استان در سال گذشته اعلام کرد.

جامعه روابط عمومی