روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی از دانش آموزان دبیرستان فرزانگان اراک به منظور اجرای طرح پویش آبانگان در راستای گسترش فرهنگ مصرف بهینه آب تقدیر کرد. رویداد۲۴-تقدیر روابط عمومی آبفای استان مرکزی از دانش آموزانروابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی از دانش آموزان دبیرستان فرزانگان اراک به منظور اجرای طرح […]

روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی از دانش آموزان دبیرستان فرزانگان اراک به منظور اجرای طرح پویش آبانگان در راستای گسترش فرهنگ مصرف بهینه آب تقدیر کرد.
رویداد۲۴-تقدیر روابط عمومی آبفای استان مرکزی از دانش آموزانروابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی از دانش آموزان دبیرستان فرزانگان اراک به منظور اجرای طرح پویش آبانگان در راستای گسترش فرهنگ مصرف بهینه آب تقدیر کرد.

به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی، زهرا طراوتی مدیر دفتر روابط عمومی شرکت با اعلام خبر فوق گفت: این گروه از دانش آموزان با انجام تحقیقاتی پیرامون آب مجازی و برپایی غرفه "آب "در نمایشگاه دستاوردهای دانش آموزان فرزانگان (۱) و همچنین ایجاد کانال اطلاع رسانی و آموزشی در زمینه مدیریت مصرف آب فعالیت های چشمگیری داشته اند .

وی در ادامه افزود: با توجه به فعالیت ها و اقدامات اثر گزار این دانش آموزان طی برنامه ای از تلاش های ایشان با اهداء لوح تقدیر و هدیه تقدیر شد.

منبع: عصر ایران

جامعه روابط عمومی