کارگاه آموزشی خبر نویسی ویژه مدیران روابط عمومی بیمارستانها، شبکه های بهداشت و درمان مورخ ۱۵ اردیبهشت ماه در طبقه هفتم ستاد مرکزی برگزار شد. کارگاه آموزشی اصول خبرنویسی مدیران روابط عمومی بیمارستانها و شبکه های بهداشت و درمان با حضور دکتر احمدی مدیر روابط عمومی و کارشناسان روابط عمومی دانشگاه روز شنبه ۱۷ اردیبهشت […]

کارگاه آموزشی خبر نویسی ویژه مدیران روابط عمومی بیمارستانها، شبکه های بهداشت و درمان مورخ ۱۵ اردیبهشت ماه در طبقه هفتم ستاد مرکزی برگزار شد.

کارگاه آموزشی اصول خبرنویسی مدیران روابط عمومی بیمارستانها و شبکه های بهداشت و درمان با حضور دکتر احمدی مدیر روابط عمومی و کارشناسان روابط عمومی دانشگاه روز شنبه ۱۷ اردیبهشت ماه در سالن طبقه هفتم ستاد مرکزی دانشگاه برگزار شد.

در این جلسه دکتر احمدی مدیر روابط عمومی دانشگاه ضمن خیر مقدم عنوان کرد: بحث روابط عمومی و اهمیت آن بر هیچ فردی پوشیده نیست و ابر قدرتها از طریق روابط عمومی ، قدرت خود را به دیگران نشان می دهند.

وی اظهار کرد: قویترین ابزار در دنیا رسانه ها هستند، که باید از آنها به درستی بهره گرفت تا به اهداف خود در راستای ارتقا ء سلامت و ارائه خدمت دست یافت.

دکتر احمدی افزود: هر کار اجتماعی نیازمند مشارکت جامعه است که روابط عمومی در این زمینه نقش پررنگ تری دارد، بویژه در شبکه های بهداشتی و درمانی که ارتباط بیشتری با جامعه دارند، باید تلاش بیشتری نمایند تا به سیاست های برنامه ریزی شده رسید.

ایشان بیان کرد: مدیران روابط عمومی باید شرایطی ایجاد کنند دیگر همکاران دیده شوند که این باعث نشاط درون سازمانی می شود.

مدیر روابط عمومی دانشگاه با اشاره بر ایجاد شبکه روابط عمومی گفت: مهمترین نیاز بشر، ارتباطات است و اعتماد اصل اساسی سرمایه اجتماعی است که این نقش ( اعتماد سازی) بر عهده روابط عمومی ها است.
در ادامه المیرا ترنیان مسئول واحد خبر ، مفاهیم و اصول خبر نویسی را برای مدیران روابط عمومی آموزش داد .

جامعه روابط عمومی