عضو شورای سیاستگذاری سی‌ویکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران گفت: مهم‌ترین ویژگی نمایشگاه امسال، پاسخ مثبت معاونت فرهنگی وزارت ارشاد به درخواست مردم مبنی بر بازگشت نمایشگاه به مصلی است.   علی اکبر اشعری درباره شعار نمایشگاه امسال که «نه به کتاب نخواندن» است، اظهار داشت: شعارهای نمایشگاه‌های پیشین از میان واژه‌های مثبت انتخاب می […]

 

عضو شورای سیاستگذاری سی‌ویکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران گفت: مهم‌ترین ویژگی نمایشگاه امسال، پاسخ مثبت معاونت فرهنگی وزارت ارشاد به درخواست مردم مبنی بر بازگشت نمایشگاه به مصلی است.

 

علی اکبر اشعری درباره شعار نمایشگاه امسال که «نه به کتاب نخواندن» است، اظهار داشت: شعارهای نمایشگاه‌های پیشین از میان واژه‌های مثبت انتخاب می شد اما در نمایشگاه‌های حاضر، دوستان برای اینکه تلنگری به افکار عمومی زده شود، این شعار را انتخاب کردند.

 

وی تاکید کرد: یکی از ویژگی‌های مهم نمایشگاه امسال این است که معاونت فرهنگی وزارت ارشاد به درخواست عمومی مردم پاسخ مثبت داد و نمایشگاه را در مصلی برپا کرد؛ چراکه در قالب نظرسنجی‌ها اولویت مردم در مورد مکان نمایشگاه، تپه‌های عباس‌آباد بوده است. به هر حال مصلی به لحاظ دسترسی‌ها و امکانات نسبت به شهر آفتاب برتری‌هایی را داراست.

 

عضو شورای سیاستگذاری سی‌ویکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران افزود: البته تصمیم‌گیری درخصوص انتقال نمایشگاه امسال به مصلی دیر انجام شد اما با این حال تصمیم خوبی بود.

 

اشعری با اشاره به‌اینکه قرار بود شهرداری تهران امکانات شهر آفتاب را توسعه دهد، گفت: این نمایشگاه با توجه به دوری از شهر و مشکلاتی که به واسطه باد و باران برای سازه‌های موقت ایجاد می شد، با مشکلاتی مواجه بود اما به دلایلی نظیر کمبود بودجه، توسعه امکانات شهر آفتاب محقق نشد.

 

وی اضافه کرد: مصلی علاوه بر شبستان برخی از رواق‌هایش را هم انتخاب کرده بود و بنابراین به شهر آفتاب ترجیح داده شد.

 

 

اشعری با تاکید بر اینکه می بایست تجربه و دانش انباشته هرساله برگزاری نمایشگاه کتاب به گونه‌ای ثبت و ضبط شود تا فعالیت‌ها ارتقا یابد، خاطرنشان کرد: البته یکی از تصمیمات خوبی که در معاونت فرهنگی وزارت ارشاد اتخاذ شد، تغییر ندادن شاکله برگزارکنندگان نمایشگاه بود تا تجاربی که در خاطر این افراد ضبط شده است، به کار آید.

 

عضو شورای سیاستگذاری سی‌ویکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران یادآوری کرد: از حدود چهار سال پیش وزارت ارشاد به‌ این جمع‌بندی رسیده که تشکل‌های نشر امور اجرایی نمایشگاه را به عهده بگیرند. از سوی دیگر مسئولان برگزاری نمایشگاه کتاب در وزارت ارشاد هم همان افراد سابق هستند و درنتیجه تجربه چند سال اخیر در نمایشگاه حاضر به کار می آید.

 

 

منبع: ستاد خبری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

جامعه روابط عمومی