اعتماد آنلاین نوشت: برخی رسانه ها مدعی شدند آذری جهرمی استعفا داده است. در پی صدور حکم فیلتر تلگرام، برخی کانال ها خبر از استعفای وزیر ارتباطات داده اند

اعتماد آنلاین نوشت: برخی رسانه ها مدعی شدند آذری جهرمی استعفا داده است.

در پی صدور حکم فیلتر تلگرام، برخی کانال ها خبر از استعفای وزیر ارتباطات داده اند

جامعه روابط عمومی