سوال مدیر آی گپ از وزیر ارتباطات به گزارش جام نیوز، مدیر پیام رسان آی گپ با ابراز تعجب از همزمانی قطع تلگرام و اختلال در اینترنت خطاب به وزیر ارتباطات در توئیتر نوشت:    

سوال مدیر آی گپ از وزیر ارتباطات

به گزارش جام نیوز، مدیر پیام رسان آی گپ با ابراز تعجب از همزمانی قطع تلگرام و اختلال در اینترنت خطاب به وزیر ارتباطات در توئیتر نوشت:

 

 

جامعه روابط عمومی