مدیرعامل شرکت ملی پست: همزمان با روز جهانی ارتباطات GNAF وارد فاز سرویس دهی می شود مدیرعامل شرکت ملی پست از عملیاتی شدن پروژه ملی GNAF و ارایه سرویس در این بستر همزمان با روز جهانی ارتباطات(۲۷ اردیبهشت ماه) خبر داد. معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه براساس هدف گذاری صورت گرفته ۵۰ شهر […]

مدیرعامل شرکت ملی پست:
همزمان با روز جهانی ارتباطات GNAF وارد فاز سرویس دهی می شود

مدیرعامل شرکت ملی پست از عملیاتی شدن پروژه ملی GNAF و ارایه سرویس در این بستر همزمان با روز جهانی ارتباطات(۲۷ اردیبهشت ماه) خبر داد.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه براساس هدف گذاری صورت گرفته ۵۰ شهر دیگر نیز تا پایان سال می توانند سرویس های مورد نیاز خود را در این بستر دریافت کنند، افزود: امروزه بسیاری از خدمات بخش های دولتی و غیردولتی دیجیتال محور است بنابراین GNAF می تواند فرصت های بی نظیری را برای ارایه خدمات ارزشمند تری به متقاضیان فراهم آورد.

دبیر کارگروه ملی GNAF تصریح کرد: در حال حاضر بخش عمده زیرساخت های این پروژه با همت و تلاش تمامی اعضای کارگروه و همکاران ما در شبکه پستی کشور ایجاد شده است.

نعمتی اظهار کرد: در سال جدید به دنبال آن هستیم تا وظایف و مسولیت های واگذار شده به سازمانها و دستگاههای مربوطه بیشتر جنبه عملیاتی داشته باشد و با جدیت پیگیری شود تا بتوانیم براساس برنامه تدوین شده و در زمان مقرر به اهداف اساسی پروژه برسیم.

جامعه روابط عمومی