رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین‌المللی خرمشهر خلیج فارس توانایی عقلانی در مقابله با مشکلات احتمالی را از ویژگی‌های مدیر روابط عمومی موفق دانست.   مهدی بصیرت در این باره اظهار کرد: «روابط عمومی در هر اداره، شرکت و سازمان نقش ویژه و مهمی را ایفا می‌کند؛ متاسفانه جایگاه روابط عمومی هنوز شناخته نشده است […]

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین‌المللی خرمشهر خلیج فارس توانایی عقلانی در مقابله با مشکلات احتمالی را از ویژگی‌های مدیر روابط عمومی موفق دانست.

 

مهدی بصیرت در این باره اظهار کرد: «روابط عمومی در هر اداره، شرکت و سازمان نقش ویژه و مهمی را ایفا می‌کند؛ متاسفانه جایگاه روابط عمومی هنوز شناخته نشده است و برخی مدیران از جایگاه مهم این قسمت شناخت کافی ندارند و به همین دلیل است که در اکثر ادارات ما مسئول روابط عمومی آن اداره را به کارهای دیگری مشغول می‌کنند.»

بصیرت افزود: «ادارات و نهادهایی که نوآوری یکی از اصول مهم و مورد توجه آنها است، هیچگاه به گذشته رضایت نداده و همواره با بهره‌گیری از راه‌های جدید، تغییر در نگرش و رفتار را سرلوحه امور خویش می‌دانند.»

 

وی توانایی عقلانی، گزینش سبک فکری ابداعی در مقابله با مشکلات احتمالی و انگیزش برای به فعل درآوردن ایده‌های جدید را از ویژگی‌های یک مدیر روابط عمومی موفق عنوان و خاطرنشان کرد: «روابط عمومی نقشی بسیار مؤثری در برنامه‌ریزی اجرای سیاست‌های راهبردی یک اداره دارد؛ روابط عمومی به منزله یافتن نوعی مهارت مبارزه برای پیشرفت در سازمان تلقی می‌شود.»

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین‌المللی خرمشهر خلیج فارس با توجه به اینکه مدیران روابط عمومی به عنوان چراغ روشن راه‌های پشرفت و توسعه برای ادارات هستند، گفت: «روابط عمومی فنونی دارد که برای نیل به به اهداف خود انتخاب و اجرا می‌کند.»

بصیرت با تشکر از همه دست اندرکاران حوزه روابط عمومی بیان کرد: «روابط عمومی وظیفه دارد نظر همه ارباب رجوعان و مردم را در مورد کاری که در آن اشتغال داریم بطور همیشگی مورد بررسی و کنکاش قرار دهند و با بهره‌گیری از فرصت‌های عالی و تعامل کامل با رسانه‌ها، بر روی افکار عمومی در خدمات بهتر اداره متبوع خود تأثیر بگذارد.»

منبع: خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی (آنا)

جامعه روابط عمومی