جلسه شورای سیاست‏گذاری روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان با حضور مهندس رجبی در محل شورای مرکزی برگزار گردید. در این جلسه مهندس رجبی ضمن قدردانی از زحمات مدیر سابق روابط عمومی شورای مرکزی «مهندس نیلوفر شاه منصوری» اظهار داشت که با توجه به اینکه در خصوص تغییرایشان در فضای مجازی مطالبی عنوان شده است […]

جلسه شورای سیاست‏گذاری روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان با حضور مهندس رجبی در محل شورای مرکزی برگزار گردید.

در این جلسه مهندس رجبی ضمن قدردانی از زحمات مدیر سابق روابط عمومی شورای مرکزی «مهندس نیلوفر شاه منصوری» اظهار داشت که با توجه به اینکه در خصوص تغییرایشان در فضای مجازی مطالبی عنوان شده است که یک سناریوی ساختگی و غیراخلاقی بودهاست، لازم می‏دانم که از فعالیت‏های انجام شده در دوره مدیریت قبلی روابط عمومیتقدیر نمایم، همچنین حضور علی درستکار را فرصتی برای فصل جدیدی از فعالیت‏ ها میدانم.

مهندس رجبی با بیان اینکه ما از انتقاد روز گردان نیستیم اظهار داشت: ما نیازبه اصلاح در فرآیندها داریم و با برنامه‏ ریزی درست امکان رفع نقاط ضعف نیز مهیا می‏ باشد.رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، سازمان های نظام مهندسی استان ها را باتوجه به ابعاد، پتانسیل‏ ها و عملکردآنان سرمایه ای ارزشمند برای دولت و مردم دانستو این نکته را متذکر شد که ارتقای خدمات مهندسی و اصلاح آیین نامه ها نیازمند همافزایی در ظرفیت ها و توانمندی ها می باشد.

در این جلسه دکتر جواهری دبیر اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز با اشارهبه وظایف محوله در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اظهار داشت: در دو دههگذشته کیفیت ساخت و سازهایی که از مسیر نظام مهندسی گذشته است نشانگر فعالیتمهندسان و نظام مهندسی ساختمان بوده است و ما باید حوزه شمول، کیفیت و حوزهاثرگذاری سازمان‏های نظام مهندسی ساختمان را به درستی تبیین کنیم تا امکان ارتباطصحیح و قابل قبولی با سایر نهادها و ارگان‏ های مرتبط برقرار گردد، چرا که منتقداناین نظام، زمانی که فرصت کیفیت ارائه خدمات به درستی برایشان فراهم می‏گردد به همراهی و همدلی با مهندسان و نظام مهندسی می‏ پردازند.

دکتر جواهری همچنین اظهار داشت که ما نیاز به برنامه‏ ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در حوزه روابط عمومی هستیم.

مهندس طاهری اصل عضو شورای مرکزی در این جلسه با اشاره به سوابق و گزارش شورای سیاست‏گذاری روابط عمومی ساختمان، برنامه‏ ها و فعالیت‏ های انجام شده در این حوزهرا ارائه نمود و سایر اعضای شورای سیاست‏گذاری از ۷ استان با اشاره به نقاط قوت،ضعف، پتانسیل‏ ها و دغدغه‏ ها و برنامه‏ های خود را اعلام نمودند.

در پایان علی درستکار که به دعوت رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان به منظور همکاری در حوزه رسانه و ارتباطات در سازمان نظام مهندسی ساختمان دعوتشده اند، آمادگی خود را برای همکاری با سازمان نظام مهندسی به منظور تبیین نقاط قوت و ضعف و افزایش سرمایه های اجتماعی سازمان و جذب حداکثری اعلام داشت.

جامعه روابط عمومی