ضرورت هم‎افزایی روابط عمومی سازمان‎های مختلف با یکدیگر/ برگزاری جلسات مشترک به منظور انتقال تجربیات

رئیس قضایی نیروهای مسلح تاکید کرد
ضرورت هم‎افزایی سازمان‎های مختلف با یکدیگر/ برگزاری جلسات مشترک به منظور انتقال تجربیات

حجت‎الاسلام والمسلمین بهرامی بر ضرورت هم افزایی و افزایش سازمان‎های مختلف با یکدیگر تاکید کرد و گفت: این هم افزایی در راستای انتقال تجربیات مثمرثمر خواهد بود بنابراین با برگزاری جلساتی مشترک این مهم را تقویت کنید.

به گزارش خبرگزاری میزان، رئیس قضایی نیروهای مسلح، در چهارمین کارشناسان و فرهنگی گفت: روابط عمومی‎ها و امور فرهنگی باید در ابتدا برای همه الگو باشند و سعی بر این باشد که اصول اسلامی و اخلاقی به تمام معنا رعایت شود.

وی ادامه داد: روابط عمومی‌ها در شناسایی استعدادهای درخشان و معرفی آنها به مسئولین نقش بسزایی دارند.

حجت الاسلام والمسلمین بهرامی بر ضرورت هم افزایی و افزایش سازمان‎های مختلف با یکدیگر تاکید کرد و گفت: این هم افزایی در راستای انتقال تجربیات مثمرثمر خواهد بود بنابراین با برگزاری جلساتی مشترک این مهم را تقویت کنید.

رئیس قضایی نیروهای مسلح همچنین به اهمیت و نوآوری در ها اشاره کرد و گفت: و نوآوری موجبات ارتقاء هر چه بیشتر را فراهم می‎آورد.

وی اضافه کرد: توجه تام و تمام به امور فرهنگی و اسلام داشته باشید و بر اساس سیاست‌های اسلامی حرکت کنید؛ فعال تعیین کننده سمت و سو و جهت قضایی و پویایی آن خواهد بود.

جامعه روابط عمومی