دبیر کل روابط عمومی‌های کشور با اشاره به ضرورت ارائه مدلی از روابط عمومی سرآمد، گفت:‌ رعایت توازن در عملکرد و پژوهش محور بودن از جمله ویژگی روابط عمومی سرآمد است

دبیر کل روابط عمومی‌های کشور با اشاره به ضرورت ارائه مدلی از روابط عمومی سرآمد، گفت:‌ رعایت توازن در عملکرد و پژوهش محور بودن از جمله ویژگی روابط عمومی سرآمد است.

 

هوشمند سفیدی در نشست شورای هماهنگی روابط عمومی‌های استان یزد،‌ اصلاح و تقویت اطلاع رسانی در مقاطع مختلف را یکی از مهمترین رسالت روابط عمومی دانست و بیان کرد:‌ توسعه جایگاه روابط عمومی به عزمی جمعی و گروهی در این حوزه نیاز دارد.

 

وی ادامه داد: با توجه به اینکه در جامعه همه افرادی کمالگرا و نیازمند توسعه بیش از پیش هستند و در حوزه روابط عمومی نیز ارائه مدل و شکلی مطلوب از روابط عمومی و فعالیت های آن از ضرورت‌های اجرایی در این حرفه است.

 

روابط عمومی

 

دبیرکل روابط عمومی‌های کشور  با بیان این‌که روابط عمومی متوازن و سرآمد مستلزم توجه ویژه در تمام ابعاد است،‌ افزود:‌ در دوره‌های گذشته آثار و الگوهای مختلفی در مورد مولفه‌های روابط عمومی سرآمد مطرح شده که همگی به بحث توازن در حوزه‌های مختلف کاری اشاره کردند. روابط عمومی سرآمد علاوه بر رعایت توازن در مدیریت بخش‌های مختلف، در دو مقوله گفتن و شنیدن هم توازن را رعایت می کند.

 

سفیدی چهار محور علمی‌گرایی، پژوهش‌گرایی، سیستماتیک بودن و ایده‌آل بودن را شاخص‌ترین ویژگی یک روابط عمومی سرآمد دانست و گفت: زمانی مشاوره‌های مدیر روابط عمومی موثر و کارآمد خواهند بود که بر اساس پژوهش‌های صحیح و کارآمد مطرح شوند.

 

دبیرکل روابط عمومی‌های کشور اظهارکرد: پژوهش محور بودن از اولویت‌های اجرایی حرفه روابط عمومی است و مجهز بودن به تکنولوژی روز نیز یکی دیگر از عناصر رسیدن روابط عمومی به شرایط ایده آل و شاخص به شمار می رود.

جامعه روابط عمومی