اولین حکم رئیس انجمن روابط عمومی ایران برای یک خوزستانی فعال در حوزه روابط عمومی کشور صادر شد

اولین حکم رئیس انجمن روابط عمومی ایران برای یک خوزستانی فعال در حوزه روابط عمومی کشور صادر شد

 

متن حکم به این شرح است:

جناب آقای سید فضل الدین موسوی عباسی
عضو محترم هیئت مدیره انجمن روابط عمومی ایران

 

به موجب این حکم، با توجه به تجارب چندین ساله و شایستگی های حرفه ای که در همکاری های دراز مدت با انجمن داشته اید، با تصویب هیئت مدیره، شما را به سمت رئیس کمیته نمایندگی های انجمن در استان ها منصوب می نمایم.

 

امید است با رعایت آئین نامه مصوب هیئت مدیره و رعایت کامل اساسنامه و مرامنامه انجمن، و ارتباط فعال با هیئت مدیره انجمن و مسئولین سایر کمیته ها از یکطرف و همکاری و هماهنگی با روابط عمومی وزارت کشور، شورای اطلاع رسانی دولت در استان ها، روابط عمومی استانداری ها و ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها، نمایندگی انجمن را در کلیه استان ها فعال نموده و انجمن را بیش از پیش به خانواده بزرگ روابط عمومی در استان ها معرفی و آنها را همسو با اهداف انجمن فعال نمایید.

 

موفقیت شما را از خداوند منان مسئلت دارم

میرزا بابا مطهری نژاد
رئیس انجمن روابط عمومی ایران

 

 

 

جامعه روابط عمومی