رئیس مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران گفت: مدیران روابط‌عمومی باید در ارتباطات خود به کرامت انسانی توجه کنند. محمد آقاسی در سمینار آموزشی آشنایی با افکار عمومی اظهارکرد: باید معیارهای موفقیت را شناخت و قبل از این شناخت فرد باید موقعیت فعلی و موقعیتی را که به دنبال آن است، را بشناسد.   وی ادامه […]

رئیس مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران گفت: مدیران روابط‌عمومی باید در ارتباطات خود به کرامت انسانی توجه کنند.

محمد آقاسی در سمینار آموزشی آشنایی با افکار عمومی اظهارکرد: باید معیارهای موفقیت را شناخت و قبل از این شناخت فرد باید موقعیت فعلی و موقعیتی را که به دنبال آن است، را بشناسد.

 

وی ادامه داد: روابط‌عمومی‌ها به انواع روابط‌عمومی سودمحور، روابط‌عمومی بحران و روابط‌عمومی تبلیغی، تقسیم می‌شود و در این میان روابط‌عمومی سودمحور، روابط‌عمومی است که در راستای جذب مخاطب و مشتری بیشتر فعالیت می‌کند تا سود و منفعت بیشتری را به سازمان تابعه خود برساند.

 

رئیس مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران گفت: مدیر روابط‌عمومی بحران، فردی است که تا وجود تنشی، فعالیت و تحرکی از او دیده نمی‌شود و حتی بعد از تنش‌ها تحرکی از او دیده نمی‌شود و مدیر روابط‌عمومی تبلیغی نیز فردی است که بنر و پوستر زیادی را بدون در نظر گرفتن ‌ذائقه افراد، ارائه می‌کند.

 

آقاسی تاکید کرد: روابط‌عمومی‌ها کارکردهای متفاوتی دارند و باید فلسفه وجودی هر کدام شناخته شود و روابط‌عمومی‌ها نیز باید بتوانند اجزای کل سیستم را پشتیبانی کنند.

 

 

وی ادامه داد: روابط‌عمومی‌های سنتی هنوز به دنبال استفاده از کاغذ هستند که باید به سمت دو فضایی شدن حرکت کنند ولی روابط‌عمومی ایده‌آل فردی است که تعامل را با چشمان باز و با پژوهش نسبت به شناخت محیط پیرامون داشته باشد.

 

رئیس مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران افزود: باید کرامت انسانی را مدیر روابط عمومی مد نظر قرار دهند و این فرد باید خاصیت تبادلی داشته و نگرش درون‌سیستمی داشته باشد.

 

آقاسی گفت: مدیران روابط‌عمومی باید در ارتباطات خود به کرامت انسانی توجه کنند و رضایت‌محوری، خلاقیت‌محوری، موید نظام شهروندی بودن، دانش‌محوری، قدرت بازاریابی، دوفضایی، حقیقت‌محوری از دیگر ویژگی‌های روابط‌عمومی برتر است.

 

مهر

جامعه روابط عمومی