اداره کل آموزش فنی و حرفه ای متولی آموزشهای مهارتی بین سطوح تحصیلی در سطح استان می باشد

مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خراسان جنوبی مطرح کرد: نقش بی بدیل آموزش های فنی و حرفه ای در پویایی جامعه

در سومین روز از هفته ملی مهارت مدیر کل روابط عمومی و تشریفات استانداری خراسان جنوبی با حضور در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی ضمن تبریک این هفته، از زحمات کارکنان، مربیان، کارآموزان و تلاشگران عرصه مهارت آموزی تقدیر و تشکر کرد.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان در این دیدار با اشاره به کارکرد و فعالیت های آموزش فنی و حرفه ای گفت: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای متولی آموزشهای مهارتی بین سطوح تحصیلی در سطح استان می باشد و فعالیتهای خود را با هدف تربیت نیروی کار ماهر ، نیمه ماهر و ارتقای مهارت نیروی کار شاغل انجام می دهد.

 

 

خوش آیند افزود: رکن اصلی فعالیتهای این اداره ، آموزش و مهارت آموزی است که ماموریت و هویت اصلی آن را شکل می دهد.

در ادامه مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خراسان جنوبی با تاکید بر نقش روابط عمومی ها در انعکاس خدمات و فعالیت ها ی دولت گفت: روابط عمومی به عنوان قلب تپنده سازمانها و نهادها عمل می کند و به عنوان چشم بینای ادارات مطرح می شود و قطعا پویایی روابط عمومی موجب رشد و بالندگی مجموعه ها و ادارات و مراکزمی گردد.

 

بهاری با اشاره به نقش های مختلف روابط عمومی خواستار توجه ویژه به روابط عمومی در ابعاد مختلف از جمله تجهیزات، نیروی انسانی و آموزش نیروی انسانی فعال در این بخش شد.

وی به نقش و کارکرد های آموزشهای مهارتی اشاره و نقش این آموزشها را در ایجاد اشتغال و پویایی جامعه بی بدیل خواند.

جامعه روابط عمومی