دکتر یحیایی ایله ای، مدرس دانشگاه گفت: ضروری است روابط عمومی ها از اقلیت هوشیار و فعال برای رهبری افکار عمومی و تعامل با افکارعمومی کمک بگیرند اما تا زمانی که روابط عمومی با این گروه آشنایی و ارتباط ندارند، این کار عملی نیست.   روابط عمومی نوین چند سالی است که پا به عرصه […]

دکتر یحیایی ایله ای، مدرس دانشگاه گفت: ضروری است روابط عمومی ها از اقلیت هوشیار و فعال برای رهبری افکار عمومی و تعامل با افکارعمومی کمک بگیرند اما تا زمانی که روابط عمومی با این گروه آشنایی و ارتباط ندارند، این کار عملی نیست.

 

روابط عمومی نوین چند سالی است که پا به عرصه وجود گذاشته و در این بین ظهور شبکه های اجتماعی شکلی نوین به آن داده که کلیه نیازهای روابط عمومی را در خود جای داده است به طوری که اکنون تمام مخاطبان در شبکه های اجتماعی حضوری فعال و مداوم دارند.عدم استفاده از مزایای حضور در شبکه های اجتماعی در راستای دست یابی به وضعیت مطلوب در پاسخ به نیازهای روابط عمومی ها باعث می شود که روابط عمومی سازمان ها از روابط عمومی سنتی به مدرن گذر نکرده و موجب دور افتادن از مخاطبان و همچنین عدم تطبیق فعالیت های روابط عمومی ها با نیازهای مخاطبان در شرایط مدرنیته می شود؛ به تبع آن نیز این شرایط خسارت هایی را به سازمان تحمیل می کند.

 

بنابراین برای بررسی این چالش و رسیدن به راهکاری مناسب در این زمینه، با دکتر احمد یحیایی ایله ای استاد دانشگاه و مولف چندین کتاب در زمینه روابط عمومی به گفت و گو پرداخته ایم که مشروح این گفت و گو را با هم مرور می کنیم.

 

• آیا عدم حضور سازمان ها به ویژه سازمان های دولتی در متن شبکه های اجتماعی باعث منزوی شدن و فاصله گرفتن از فضای روابط عمومی نوین و دوری از مخاطبان خود نمی شود، آیا این عدم حضور محیط را مستعد رویش اخبار غیررسمی و شایعات نمی کند؟

 

دکتر یحیایی ایله ای: اینترنت و شبکه های اجتماعی فرصتی برای روابط عمومی های دولتی است تا به استقرار دولت الکترونیک کمک کنند، اما در حال حاضر در کشور حداقل استفاده از تکنولوژی های نوین ارتباطی انجام می شود یا اگر هم انجام می شود برای حل مشکلات و امور مردم نیست و عموما صرفا به منظور اطلاع رسانی و توجیه آن هم از نوع سیاسی آن به کار گرفته می شود.

 

 

• همانطور که ذکر شد عدم استفاده از مزایای حضور در شبکه های اجتماعی خسارت هایی را به سازمان تحمیل می کند، نظر شما درباره این خسارت ها چیست و چه تبعاتی برای سازمان دارد؟

 

دکتر یحیایی ایله ای: حتما همین طور است. من روابط عمومی سنتی و غیرسنتی نمی شناسم. روابط عمومی همان روابط عمومی است که بایستی از تکنولوژی های مدرن استفاده کند و البته مهم ترین تکنولوژی مدرن، تکنولوژی اینترنت است که روابط عمومی ها بایستی به آن مسلح شوند و بایستی بیشترین استفاده را از آن ببرند.

 

• عدم گذر روابط عمومی از سنتی به مدرن، عدم شناخت تعاریف و واژه های جدید در تعامل با مخاطبان را به دنبال دارد، به نظر شما فضای گفتمانی چنین روابط عمومی هایی (روابط عمومی خموش در مواجهه با مخاطب پرسشگر) چطور متصور می شود؟

 

دکتر یحیایی ایله ای: ملت ها از دولت ها، مشتریان از سازمان ها و فرزندان از والدین در استفاده از تکنولوزی ها و داشتن اطلاعات، سریع تر پیش افتاده اند. امروز نیز مخاطب منفعل (بعد از جنگ جهانی دوم) به مخاطب فعال تبدیل شده است و اقلیت فعال رهبری جامعه را به دست گرفته است. اما روابط عمومی های سنتی ما نه اقلیت فعال را می شناسند و نه با آن ها رابطه ای دارند و گفتمانی بین آن ها برقرار نیست. لذا ضرورت دارد روابط عمومی ها از اقلیت هوشیار و فعال برای رهبری افکار عمومی و تعامل با افکارعمومی کمک بگیرند اما تا زمانی که روابط عمومی با این گروه آشنایی و ارتباط ندارند، این کار عملی نیست.

 

 

 

 

 

• به نظر شما وظیفه نهادهای مردم نهاد حوزه روابط عمومی، انجمن های علمی، گروه های آکادمیک دانشگاهی و دانشجویان حوزه روابط عمومی و ارتباطات برای برون رفت از این چالش که می تواند چند سال دیگر روابط عمومی و سازمان های ما را درگیر کند، چیست؟

 

دکتر یحیایی ایله ای: سازمان های مردم نهاد روابط عمومی در ایران تنها مرجعی هستند که بیشتر و بهتر از بقیه تلاش می کنند. دانشگاه های ما در حوزه ارتباطات اساسا روابط عمومی را نادیده می گیرند و تمرکز خود را بر روزنامه نگاری گذاشته اند، روابط عمومی های سازمان های دولتی غرق در تبلیغات سیاسی (خبرپراکنی) و مذهبی (مراسم) هستند و به نوعی باید گفت ما در ایران روابط عمومی نداریم. برای این سخن استدلال دارم؛ شما تا به حال به کدام اداره یا سازمان دولتی رفته اید و مشکلاتتان را از طریق روابط عمومی حل کرده اید؟ اصلا آیا وقتی وارد یک سازمان می شوید روابط عمومی آن پیداست؟ این نشان از نادیده گرفته شدن روابط عمومی هاست.

 

 

• بنظر شما اکنون که روابط عمومی آکادمیک ما دوره نهالی خود را سپری کرده و پا به عرصه وجود و فعالیت صنفی و حرفه ای گذاشته آیا وقت آن نشده است تا ساختارهای روابط عمومی ادارات، سازمان ها و نیروی انسانی آن مورد بازبینی قرارگیرد؟

 

دکتر یحیایی ایله ای: مشکل اساسی کشور در همه ابعاد و البته در زمینه روابط عمومی غیرتخصصی استخدام کردن، غیرتخصصی مدیر انتخاب کردن و مواردی از این قبیل است. در ادارات دولتی مدیران کاملا بر اساس رابطه های سیاسی و جناحی و... انتخاب می شوند و تحصیلات شاید یکی از شاخص های دست چندم و گاهی کاملا بی اهمیت است.تا مدیران به درستی و تخصصی انتخاب نشوند غیر ممکن است رشد و پویایی را در حوزه روابط عمومی شاهد باشیم. آیا در بیست سال اخیر روابط عمومی ایران پیشرفت کرده اند؟ روابط عمومی علمی یک روابط عمومی مبتنی بر تحقیق و برنامه ریزی و ارزیابی است این در حالی است که روابط عمومی های کشور فقط مجریان دستورات افراد یا مشغول سرگرم کردن خودشان هستند که کاری داشته باشند.

 

 

• در پایان اگر در خصوص آینده نگری در روابط عمومی پیامی برای جامعه روابط عمومی دارید لطفا بفرمایید؟

 

دکتر یحیایی ایله ای: آینده نگری از جمله مباحث کلیدی تفکر استراتژیک است. جامعه روابط عمومی ایران نگاه استراتژیک ندارد، شما یک مطالعه استراتژیک نمی بینید. هیچ نهادی هم برای حمایت اینگونه فعالیت ها وجود ندارد یا فعال نیست.باید بگویم پیشرفت نتیجه علمی است که می جوشد نه اینکه فوق لیسانس و دکتری تولید کنیم و آن ها هیچ چیز تولید نکنند. تحصیل کرده های ما بایستی تولید کنند و سازمان های ما نیز باید با رغبت متقاضی تولید علم و تحقیق باشند تا بتوانیم آینده ای بسازیم نه اینکه منتظر آینده مطلوب باشیم.

جامعه روابط عمومی