مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان روز ارتباطات و روابط عمومی را به کارشناسان روابط عمومی در سراسر استان تبریک گفت.

محمد تقی زاده، مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان طی پیامی روز ارتباطات و روابط عمومی را به کارشناسان روابط عمومی در سراسر استان تبریک گفت.
به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش خوزستان، در این پیام با تاکید بر تقویت روابط عمومی تخصصی و حرفه ای برای هر سازمان و اداره آمده است: روابط عمومی علمی و حرفه ای به ویژه روابط عمومی الکترونیک در عصر جهانی شدن، نقش مهمی در تبیین اهداف سازمان در جامعه و ارتقای سطح آگاهی افکار عمومی دارد. بی شک یک روابط عمومی کارآمد و متخصص با حمایت مدیران مجموعه خود می تواند پل ارتباطی موثری بین سازمان و شهروندان باشد.

 

تقی زاده در ادامه این پیام ضمن قدردانی از فعالیتهای کارشناسان روابط عمومی در ۴١ منطقه آموزشی استان خوزستان آورده است: اداره کل آموزش و پرورش خوزستان با آگاهی از نقش روابط عمومی حرفه ای در عرصه تعلیم و تربیت استان سعی دارد فعالیت های خود را به اطلاع حدود یک میلیون دانش آموز و والدین ها آنها که قریب ٢ میلیون نفر هستند، برساند. همچنین، استان حدود ۶٣ هزار معلم دارد که ارتباط با آن ها وظیفه روابط عمومی ها را سنگین تر می کند.

جامعه روابط عمومی