استاد محمد رضا ثقفیان ؛ پیشکسوت خبر و روزنامه نگارى، مدیر اسبق خبرگزارى جمهورى اسلامى در اصفهان و از موسسان خانه مطبوعات، بر اثر سکته مغزى درگذشت.

استاد محمد رضا ثقفیان ؛ پیشکسوت خبر و روزنامه نگارى، مدیر اسبق خبرگزارى جمهورى اسلامى در اصفهان و از موسسان خانه مطبوعات، بر اثر سکته مغزى درگذشت.

 

استاد محمد رضا ثقفیان ؛ پیشکسوت خبر و روزنامه نگارى، مدیر اسبق خبرگزارى جمهورى اسلامى در اصفهان و از موسسان خانه مطبوعات، بر اثر سکته مغزى در خارج از کشور درگذشت.

 

نگاهى کوتاه به زندگى حرفه اى مرحوم استاد محمد رضا ثقفیان

 

مرحوم استاد محمدرضا ثقفیان در سال ١٣٢٢ در آبادان به دنیا آمد.

 

استاد محمد رضا ثقفیان

در سال ١٣۴٣ گوینده رادیو اهواز و بعد از آن کارشناس خبر خبرگزاری ایران شد. در سال ١٣۴٧ رییس خبرگزاری ایران در استان خوزستان بود.

 

در سال ١٣۶٠ معاون و بعد از آن رییس خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در استان اصفهان بود.

 

در سال ١٣٧٣ بازنشسته شد و همکاری خودش را با روزنامه همشهری ادامه داد.

 

ایشان از فعالان تشکل هاى صنفى رسانه اى اصفهان و از موسسان خانه مطبوعات استان اصفهان بود.همچنین در سال های ١٣٨١ تا ١٣٨٣ دبیر انجمن صنفى روزنامه نگاران استان اصفهان بود.

جامعه روابط عمومی