* دکتر قربانعلی تنگ شیر   حقوق شهروندی مجموعه حقوق و ارزش های حقوق بشری است برای اتباع یک کشور که در رابطه با موسسات عمومی از آن حقوق برخوردارند و در معنای وسیع شامل پاسداشت امنیت، حقوق و آزادی های فردی و کرامت انسانی شهروندان توسط نهادهای دولتی می شود.   در تمام موارد […]

* دکتر قربانعلی تنگ شیر

 
حقوق شهروندی مجموعه حقوق و ارزش های حقوق بشری است برای اتباع یک کشور که در رابطه با موسسات عمومی از آن حقوق برخوردارند و در معنای وسیع شامل پاسداشت امنیت، حقوق و آزادی های فردی و کرامت انسانی شهروندان توسط نهادهای دولتی می شود.

 
در تمام موارد این قانون به شرط اعتبار تابعیت برقرار می شود و سه حقوق مهم بشری در تمام دنیا شامل سه حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و حقوق همبستگی است که حقوق شهروندی شامل هر سه مرحله می شود و تمام اتباع ایرانی مقیم داخل و خارج کشور صرف نظر از عقیده، رنگ، نژاد، مذهب و طرز تفکر و اندیشه از حقوق شهروندی برخوردار هستند.

 

 

این حقوق حق حیات، برخورداری از کرامت انسانی، عدالت، آزادی و زندگی شایسته را برای همه شهروندان ایرانی شامل می شود، فارغ از جنسیت، سن، میزان بهره مندی از مواهب مادی و وضعیت اقتصادی یا سلامت جسمی، ذهنی و روانی، گرایش سیاسی، اجتماعی، سبک زیستن، باور مذهبی، نژاد ، قومیت و زبان. دولت وظیفه خود می داند در جهت تامین آزادی و امنیت شهروندی دسترسی به عدالت و دسترسی به اطلاعات و دادرسی عادلانه، مصونیت حریم خصوصی از هرگونه تعرض غیرقانونی، منع استراق سمع، بازرسی، تجسس، تفتیش عقاید و افشای غیر قانونی اطلاعات بازداشت خودسرانه افراد و شکنجه یا اجبار به ادای شهادت، اقرار یا سوگند برای همه شهروندان همکاری کند و رعایت اصل برائت، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و صلاحیت مرجع رسیدگی به اتهام و شفاف سازی جرائم و رعایت حقوق متهمان و محکومان به ویژه در جرائم سیاسی و رسانه ای، حق محاکمه عادلانه علنی بدون تبعیض و حق انتخاب با بهره مندی از وکیل را دنبال کند و نشانگر جامعیت منشور حقوق شهروندی باشد.

 

 

در راستای تضمین حقوق شهروندان که در مقدمه آن آمده است و توسط رئیس جمهور در روز ۲۹ آذر رونمایی شد؛ موضوعی که تنها با اراده دولت و مشارکت مردم عملی خواهد شد که باید ضمانت اجرایی قانونی نیز داشته باشد چون تمام دستگاه های اجرایی باید این منشور را رعایت کنند. خصوصا نقش قوه مجریه از همه مهم تر خواهد بود.

 

 

روابط عمومی ها به عنوان بازوی توانمند دستگاه های دولتی و غیر دولتی با توجه به رسالت و اهداف خود به خوبی می توانند از این فرآیند اطلاع رسانی به کمک شبکه های اجتماعی بهره گیرند زیرا در موارد بسیاری از جمله حوادث و رخدادهای بزرگ مثل انتخاب، تغییرات دولت وانتخابات مجلس، مردم به نقش روابط عمومی به عنوان سخنگو اطلاع کافی دارند. روابط عمومی ها پل ارتباطی هستند زیرا خود نیز به عنوان یک شهروند در این موضوع سهیم هستند و از آن بهره خواهند برد.

 

 

روابط عمومی ها توان آن را دارند با بهره گیری از سواد رسانه جامعه هدف خود، به خوبی مراحل اجرایی شدن منشور حقوق شهروندی را به کمک رسانه ها به خصوص صداوسیما و شبکه های اجتماعی هرچه بهتر، ساده تر و مفید تر به زبان خود مردم برای شان بازگو کنند و اهمیت جهانی روابط عمومی را نمایانگر باشند.

 

 

این منشور در بالا بردن سطح آگاهی مردم و فرهنگ سازی در جامعه نقش موثری دارد و باید به مطالبه عمومی تبدیل شود البته باید بدانیم که این منشور نه یک سند بین المللی است نه قانون اساسی و نه قانون مصوب مجلس بلکه برنامه و خط مشی دولت در قالب یک منشور به شکل ماده بندی شده ارائه شده است که به نظر بعضی ها بر مبنای اصل ۱۱۳ قانون اساسی و از اختیارات رئیس جمهور است و اجرای آن برای دستگاه هایی که زیر نظر رئیس جمهور هستند لازم الاجراست؛ همانند اعلامیه حقوق بشر که آرمان ها را تبیین کرده است.

 

 

موضوع مهم این است که یکی از وظایف روابط عمومی ها ارتقای دانش عمومی است ضمن اینکه وظیفه دارند نسبت به ارتقای دانش حرفه ای و تخصصی خود نیز اقدام کنند. ارتقای دانش عمومی یعنی ارتباطات بالا مبتنی بر احترام به حقوق دیگران، انجام وظایف شغلی و انجام وظایفی که مبتنی بر مسئولیت های اجتماعی است که به کمک مراحل اجرایی این منشور حقوق شهروندی یکی از موارد خوب برای نشان دادن جایگاه واقعی روابط عمومی هاست.

 

 

بیابیم به جهان کنونی بنگریم که ارتباطات درآن حرف اول را می زند و دانش و دانایی منشورها را به وجود می آورد.

 

 

 

  • مدرس ارتباطات و روابط عمومی

جامعه روابط عمومی