روابط عمومی انجمن پرستاری ایران هفدهم شهریور را تحت عنوان روز وبلاگ پرستاری نامگذاری نمود

هفدهم شهریور، سالروز تولد آقای احمد عامری ( مدیر جشنواره وبلاگ نویسی پرستاری ) از سوی روابط عمومی انجمن پرستاری ایران تحت عنوان روز وبلاگ پرستاری انتخاب گردید.

بدینوسیله براساس تلاش ها و فعالیت های گسترده آقای احمد عامری مدیر اجرائی جشنواره وبلاگ نویسی پرستاری ایران که در زمینه راه اندازی و مدیریت این جشنواره و اطلاع رسانی مناسب اخبار جشنواره و شرکت در جلسات وبلاگی و میزگردها ، همچنین آموزش وبلاگ نویسی به پرستاران و همچنین مدیریت وبلاگ پایگاه اطلاع رسانی پرستار و پرستاری که پر بازدیدترین وبلاگ وب می باشد و بزرگترین تولید کننده محتوای وب در زمینه پرستاری می باشد .

روابط عمومی انجمن پرستاری ایران سالروز تولد ایشان که مصادف باهفدهم شهریور می باشد را تحت عنوان روز وبلاگ پرستاری نامگذاری می نماید.

 

 

 

جامعه روابط عمومی