نشست تخصصی شورای روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، سازمان ها و شرکت های تابعه برگزار گردید

نشست تخصصی شورای روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، سازمان ها و شرکت های تابعه با حضور مهندس نعمتی - مدیرعامل شرکت ملی پست مهندس نعمتی :روابط عمومی ها آیینه تمام نمای مدیران هستند

جامعه روابط عمومی