نخستین گردهمایی مدیران کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری ها و سازمان های تابعه وزارت کشور در دولت دوازدهم    

نخستین مدیران کل و امور بین الملل ها و های تابعه در دولت دوازدهم

 

 

جامعه روابط عمومی