کسب مقام برتر دانشگاه در سومین جشنواره روابط عمومی های دانشگاه ها و پارک های علم وفناوری منطقه دو کشور سومین جشنواره معرفی وتجلیل از روابط عمومی ها وخبرنگاران برتر منطقه ۲ کشور به میزبانی پارک علم وفناوری استان گیلان برگزار گردید . دراین جشنواره ، اثر ارسالی توسط مدیریت روابط عمومی دانشگاه تخصصی فناوری […]

کسب مقام برتر دانشگاه در سومین جشنواره روابط عمومی های دانشگاه ها و پارک های علم وفناوری منطقه دو کشور

سومین جشنواره معرفی وتجلیل از روابط عمومی ها وخبرنگاران برتر منطقه ۲ کشور به میزبانی پارک علم وفناوری استان گیلان برگزار گردید . دراین جشنواره ، اثر ارسالی توسط مدیریت روابط عمومی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل در بخش ایده های نو ، موفق به کسب جایزه اثر برتر جشنواره گردید . دراین جشنواره معاونت اداره کل روابط عمومی وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری وریاست پارک علم وفناوری استان گیلان حضور داشته و به ایراد سخنرانی پرداختند .

جامعه روابط عمومی