دراین کارگاه آموزشی که به همت روایط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و خانه مطبوعات خوزستان برگزار شد   در این کارگاه مباحث تخصصی خبرنگاری صنعت نفت و عکاسی خبری برای خبرنگاران رسانه های مختلف استان خوزستان تشریح و درپایان این دوره به خبرنگاران حاضر در این کارگاه آموزشی ، گواهی پایان دوره اهدا […]

دراین کارگاه آموزشی که به همت روایط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و خانه مطبوعات خوزستان برگزار شد

 

در این کارگاه مباحث تخصصی خبرنگاری صنعت نفت و عکاسی خبری برای خبرنگاران رسانه های مختلف استان خوزستان تشریح و درپایان این دوره به خبرنگاران حاضر در این کارگاه آموزشی ، گواهی پایان دوره اهدا گردید .

 

 

جامعه روابط عمومی