گزارش تصویری جامعه مجازی روابط عمومی از برگزاری ششمین کنفرانس تخصصی روابط عمومی های استان خوزستان

ششمین کنفرانس تخصصی روابط عمومی های خوزستان

 

۲۶ بهمن ۱۳۹۶

 

اهواز - سالن امام رضا - شهرک نفت

 

 

 

 

 

 

جامعه روابط عمومی