وسائل ارتباط جمعی تمامی جهات و ابعاد انسانی را متاثر ساخته و امواج این وسائل به همه روزنه ها و حریم های امن رسوخ کرده است و باعث شده که انسان فعال و متفکر میان اقلیت های کنترل کننده ارتباط و عامه مردم که در معرض تاثیر آن قرار دارند، رو به افزایش است نیاز به مبادله دانش و بالا بردن سطح آگاهی درخصوص استفاده از پیام های رسانه ای، نیازی ضروری است

  1. تاثیرات منفی ماهواره

حضور رسانه ها به طور اعم و حضور ماهواره ها به طور اخص، تاثیرات بسیار عمیقی بر روی خانواده به عنوان گروه نخستین گذاشته است. که در ادامه به برخی از آن ها اشاره خواهد شد.

تماس و ارتباط فرزندان با رایانه، ماهواره و اینترتن صرف ساعات طولانی و کسب اطلاعات اعم از مفید و غیر مفیدانه تنها دنیای فیزیکی فرزندان والدین را جدا کرده است بلکه تماس و ارتباط عاطفی و اجتماعی والدین و فرزندان را ضعیف کرده است والدین به یک دلیل دیگر نیز از آگاهی فرزندان خود از حوادث جهان نگرانند آنان معتقدند تماشای این حوادث ممکن است حس بی گناهی و معصومیت کودکان را خدشه دار سازد و موجب شود که آنان احساس ناامنی و تهدید کنند.

بسیاری از این فناوری ها، اطلاعاتی عرضه می کنند که مطابقتی با ارزشهای جامعه ما ندارد واقعیت این است که بسیاری از والدین به سرونوشت نسل آینده و به فرهنگ ملی خود علاقه مند هستند و ضمن پذیرش محاسن و مزایای آموزشی تفریحی و هنری این وسایل از بدآموزی نیز بیمناک هستند.

  1. تاثیرات منفی اینترنت

اینترنت امروزه جایگاه ویژه ای در ساختار خانواده پیدا کرده است و رایانه به عنوان یک وسیله، اما با کاربردی متفاوت تر، متنوع تر و شخصی تر وارد خانه شده و عرصه زندگی اجتماعی را دچار تغییر و تحول نموده و روابط اجتماعی جدیدی با ویژگی های نوین در جامع حاکم می سازد. دلیل اصلی خانواده ها از خرید رایانه و اتصال شبکه اینترنت در منزل، آموزش است. استفاده از اینترنت به چند دلیل بر روابط خانواده اثر می گذارد. استفاده از اینترنت، یک فعالیت زمان گیر است. پس می تواند تعامل کودک و نوجوان را با خانواده کاهش دهد. وجود رایانه در منزل، رقابتی بین کودک و والدین برای استفاده از رایانه ایجاد می کند که گاهی سبب کشمکش می شود و استفاده از رایانه ایجاب می کند که گاهی سبب کشمکش می شود. استفاده از صفحات وب که از نظر محتویات متناسب با سن کودک نیستند. سبب بحث و کشمکش بین والدین و کودکان می شوند. یکی دیگراز الگوهای رفتاری منفی متاثر از رشد فناوری و اینترنت، اعتیاد به اینترنت است. نگران کننده ترین جنبه اعتیاد به اینترنت آسیب دیدن کودکان و نوجوانان است.

بدون شک، امروزه در فرآیند جامعه پذیری، افراد با گرایش به سمت رسانه های جمعی بنا به هر دلیلی به اثر پذیری وادار می شوند به گونه ای که آنان آگاهانه و ناآگاهانه از برنامه هایی که تماشا می کنند الگو و سرمشق می گیرند.

امروزه وسائل ارتباط جمعی تمامی جهات و ابعاد انسانی را متاثر ساخته و امواج این وسائل به همه روزنه ها و حریم های امن رسوخ کرده است و باعث شده که انسان فعال و متفکر میان اقلیت های کنترل کننده ارتباط و عامه مردم که در معرض تاثیر آن قرار دارند، رو به افزایش است نیاز به مبادله دانش و بالا بردن سطح آگاهی درخصوص استفاده از پیام های رسانه ای، نیازی ضروری است؛ زیرا اغلب شاهد هستیم که مواجهه با پیام های رسانه ای، سنجیده و هدفمند صورت نمی گیرد، بلکه بیشتر از روی عادت است و تنها تعداد محدودی از افراد، آنچه را که در رسانه ها می بینند، می خوانند یا می شنوند را کنترل می کنند. در نتیجه افراد می توانند از حالت مخاطب منفعل، بیننده صرف و تحت کنترل رسانه ها خارج شوند و فعالانه با پیام ها برخورد نمایند و به صورت مخاطب گزینش گر و انتخاب گر درآیند. در اینجا است که به عنوان یکی از مهم ترین پدیده های عصر اطلاعات و دانش خود را بالا برده و سعی کنند از سر عادت و صرفا برای سرگرمی و تفریح از رسانه ها استفاده نکنند بلکه با بینش و آگاهی لازم به تولید و تفسیر پیام ها بپردازند.

جامعه روابط عمومی