چرخه برنامه ارتباطات سلامت برای یک برنامه موفق ارتباطی ، می بایست بر اساس درک درستی از نیازها و ادراک مخاطبان تهیه شود.

ما می توانیم مدیریت، برنامه، هماهنگی، اجرا، و اجرای طیف گسترده ای از برنامه ها و کمپین های مربوط به سطح بالایی از جزئیات، ضرب العجل ها شدید و موضوعات پیچیده را به مرحله اجرا درآوریم و این در حالی است که فعالیت ما در این حوزه خاص می باشد.

 

 

 

 

چه کاری میتونیم برای شما انجام دهیم.

• تحقیقات بازار
• رسانه ها و مواد ممیزی
• تجزیه و تحلیل رقیب
• ایجاد پیام و آزمایش
• موقعیت سازمانی و موضوعی
• نام تجاری
• خدمات تحریریه
• وب سایت
• گزارش توسعه
• وبینار و جلسات تلویزیونی
• جلسات سالانه و ارتقاء مقاله از مجله
• تفسیر کارشناس
• پیام های آموزشی سطح بالا
• آماده سازی مصاحبه
• کمک رسانی خبرنگار
• استخدام کارآزمایی بالینی
• برنامه ریزی رویداد
• مسائل مربوط به مدیریت
• رسانه های کسب و کار
• کمپین های اجتماعی
• ائتلاف سازی
• پیگیری و اندازه گیری

وبگاه ارتباطات سلامت یک آژانس روابط عمومی و ارتباطات است که در زمینه های اجتماعی و سلامت متمرکز شده است.

جامعه روابط عمومی