فرهنگ سازمانی سیستمی از استنباط و درک مشترک است که اعضای یک سازمان یا نهاد نسبت به آن سازمان دارند و همین ویژگی موجب تفکیک دو سازمان از یکدیگر می‌شود. اگر چه تمام بخش های سازمان در ارتقا فرهنگ سازمانی سهیم اند، اما نهاد روابط عمومی در این عرصه نقش کلیدی دارد. یکی از وظایف […]

فرهنگ سازمانی سیستمی از استنباط و درک مشترک است که اعضای یک سازمان یا نهاد نسبت به آن سازمان دارند و همین ویژگی موجب تفکیک دو سازمان از یکدیگر می‌شود. اگر چه تمام بخش های سازمان در ارتقا فرهنگ سازمانی سهیم اند، اما نهاد روابط عمومی در این عرصه نقش کلیدی دارد.

یکی از وظایف روابط عمومی ها ارتقای فرهنگ سازمانی است. این مطلب به طور خلاصه پس از تعریف مقوله فرهنگ سازمانی به نقش روابط عمومی در آن می پردازد.

واژه فرهنگ پیشینه ای به قدمت کل تاریخ بشر دارد و قرن هاست که فرهنگ، اصل اساسی پایداری و ثبات هر جامعه محسوب می شود. مفهوم فرهنگ جزو مفاهیمی است که برای آن تعاریف فراوانی ارائه شده است.

فرهنگ فارسی معین واژه‌ «فرهنگ» را مرکب از دو واژه «فر» و «هنگ» به معنای ادب، تربیت، دانش، علم، معرفت و آداب و رسوم تعریف کرده‌است.

فرهنگ وراثتی نیست که به سادگی از نسلی به نسل دیگر منتقل شود، بلکه باید وقت گذاشت و آن را به نسل های بعدی آموزش داد و در واقع به قول امروزی ها فرهنگ سازی کرد.

اما هر چه واژه و مفهوم فرهنگ قدمت زیادی دارد، در برابر آن عبارت و مفهوم فرهنگ سازمانی تنها چند سالی است که جای خود را در مفاهیم مدیریتی و سازمانی پیدا کرده است.

 

 

 

تعریف فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی را می توان در سه بخش «جلوه های ظاهری»، «ارزش های مورد حمایت» و «باورهای مشترک نهفته» تعریف کرد.

 

 

 

جلوه های ظاهری:

همان مواردی است که هنگام ورود به یک سازمان به چشم می آید. در واقع جلوه های ظاهری حسی است که هنگام ورود به یک سازمان به ما دست می دهد؛ حال چه از نظر ظاهر و پوشش افراد، چه از نظر معماری ساختمان و چه از نظر حال و هوای محیط.

یکی از وظایف روابط عمومی نظارت بر نحوه پوشش کارکنان است. این نظارت به معنای دخالت در نحوه پوشش به طور مستقیم نیست. چه اگر نحوه پوشش بسیار نادرست باشد مسئولین حراست وظیفه تذکر را بر عهده دارند.

وظیفه روابط عمومی در ارائه برنامه هایی است که ارزش های پوشش سازمانی را به کارمندان می آموزد. که کمترین کار نصب بخشنامه می باشد.

اما نکته دیگر در خصوص ظاهر نمای سازمان، نظافت سازمان، نصب بنرها، تزئین سالن ورودی، امکانات موجود در سازمان برای ارباب رجوع و کارکنان از قبیل سرویس های بهداشتی تمیز و مرتب، آبسرد کن با لیوان یکبار مصرف به تعداد کافی و ... است.

اگر چه این موارد به بخش خدمات مربوط است، اما نظارت بر حسن اجرای آنها یکی از وظایف روابط عمومی ها برای تصویر سازی مناسب از سازمان برای ارباب رجوع می باشد.

شاید ساختمان ما از نظر معماری، بنایی قدیمی باشد اما می توان تمهیداتی برای شست و شو و تعویض بنر نام سازمان و چراغ های پشت آن انجام داد که جلوه مناسبی به شرکت بدهد.

اگر چه این بخش از فرهنگ سازمانی ملاک چندان مناسبی برای قضاوت راجع مجموعه فرهنگ سازمانی نیست اما روابط عمومی بایستی به آن نظر ویژه ای داشته باشد.

 

 

 

ارزش های مورد حمایت:

اهداف، استراتژی ها و خط و مشی هایی است که از جانب کل اعضای یک سازمان یا نهاد مورد پذیرش قرار می گیرد.

می توان گفت ارزش های مورد حمایت همان اصول و ارزش هایی است که یک سازمان به آن معتقد است و آنها را اجزایی می کند. مثلا برخی سازمان ها به کار تیمی اهمیت بالایی می دهند و این امر یکی زا ارزش های شان به شمار می آید و کل اعضای سازمان در جهت عملی شدن آن می کوشند.

این بخش از فرهنگ سازمانی بی شک مهمترین بخش آن است. اگر در سازمان ارزش های کاری وجود نداشته باشند، سازمان به زودی دچار فرسایش و شکل گیری بی از اندازه ارتباطات غیر سازمانی می شود. روابط عمومی بخش ارزش آفرین سازمان است. یکی از مهمترین نقش های روابط عمومی در این بخش آموزش و ترویج اخلاق سازمانی مبتنی بر ارزش های مورد قبول سازمان است.

روابط عمومی اهرم های فراوانی در اختیار دارد که با بکارگیری یکپارچه این اهرم ها می تواند گام های موثری در زمینه ایجاد هویت سازمانی و جاری کردن ارزش های سازمان در فعالیت های روزمره کارکنان بردارد.

اما نکته اینجاست که ممکن است بین ظواهر یک نهاد یا سازمان و ارزش های عنوان شده ناسازگاری باشد. یعنی ظاهر امر چیزی را نشان دهد و اصول چیز دیگری را. این تناقض را می توان در قالب بخش سوم فرهنگ سازمانی گره گشایی کرد.

 

 

 

باورهای مشترک نهفته:

به تفکرات، اندیشه ها و احساسات ناخودآگاه گفته می شود. این نوع پندارها مسلم فرض می شوند چون ریشه ای ناخودآگاه دارند.

در این ارزش های نهفته را باید در گذشته سازمان جستجو کرد، یعنی همان باورها و ارزش هایی که سازمان را در گذشته به موفقیت رسانده و به طور ناخودآگاه نهادینه شده است.

وظیفه روابط عمومی بررسی تاریخی سازمان و یافتن این ارزش ها و مصداق های عملی آن ارزش هاست. اساسا یکی از وظایف روابط عمومی پررنگ کردن فعالیت های مثبت سازمان است. این بدان معناست که روابط عمومی بایستی دوربین نظارت خود را تنها بر نقاط ضعف افراد متمرکز نکند. نقاط مثبت را ببیند و حتی آن را منتشر کند.

روابط عمومی نهاد ارزش آفرین سازمان است. این ارزش ها در ذات افراد و سازمان وجود دارند و بایستی توسط روابط عمومی آنها را برجسته کرد تا به عنوان الگویی از ارزش های سازمانی برای همگان معرفی شود.

در مجموع می توان نتیجه گرفت که فرهنگ سازمانی سیستمی از استنباط و درک مشترک است که اعضای یک سازمان یا نهاد نسبت به آن سازمان دارند و همین ویژگی موجب تفکیک دو سازمان از یکدیگر می‌شود. اگر چه تمام بخش های سازمان در ارتقا فرهنگ سازمانی سهیم اند، اما نهاد روابط عمومی در این عرصه نقش کلیدی دارد.

جامعه روابط عمومی