این مطلب به معرفی دانشگاه هایی در ایران می پردازد که در رشته علوم ارتباطات اجتماعی در گرایش های مختلف روابط عمومی، روزنامه نگاری، رسانه و … در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کار شناسی ارشد و دکترا پذیرش دارند. این مطلب به معرفی دانشگاه هایی در ایران می پردازد که در رشته علوم ارتباطات اجتماعی در […]

این مطلب به معرفی هایی در ایران می پردازد که در رشته علوم ارتباطات اجتماعی در های مختلف روابط عمومی، روزنامه نگاری، و … در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کار شناسی ارشد و دکترا پذیرش دارند.
این مطلب به معرفی هایی در ایران می پردازد که در رشته علوم اجتماعی در های مختلف روابط عمومی، روزنامه نگاری، و … در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کار شناسی ارشد و دکترا پذیرش دارند.
این بسته به‌منظور آشنایی بیشتر با رشته‌های حوزه علوم ارتباطات، جمع آوری شده است.

 

گروه دانش آزاد اسلامی

نام واحد کاردانی کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا
واحد علوم و تحقیقات تهران ......... ......... علوم اجتماعی علوم ارتباطات

مدیریت رسانه

تهران مرکزی(دانشکده خبر) مترجمی خبر انگلیسی علوم اجتماعی

روزنامه نگاری

روابط عمومی

روزنامه نگاری

تحقیق در ارتباطات

روابط عمومی

مطالعات و رسانه

علوم ارتباطات

مدیریت رسانه

فرهنگ و ارتباطات

تهران شمال ......... ......... علوم اجتماعی علوم ارتباطات
تهران غرب ......... ......... علوم اجتماعی .........
تهران شرق ......... علوم اجتماعی

روزنامه نگاری

روابط عمومی

علوم اجتماعی علوم ارتباطات
تهران جنوب ......... ......... ......... مدیریت رسانه
واحد دماوند ......... روزنامه نگاری

روابط عمومی

علوم اجتماعی .........
واحد ساری (مازندران) ......... ......... علوم اجتماعی .........
واحد قوچان (خراسان) ......... ......... علوم اجتماعی .........
واحد میبد (یزد) ......... روزنامه نگاری

روابط عمومی

علوم اجتماعی .........
واحد یزد ......... ......... علوم اجتماعی مدیریت سانه
واحد اردبیل ......... ......... علوم اجتماعی علوم ارتباطات
واحد الکترونیکی ......... ......... علوم اجتماعی .........
واحد تبریز(آذربایجان شرقی) ......... روزنامه نگاری

روابط عمومی

علوم اجتماعی .........
واحد شوشتر (خوزستان) ......... روزنامه نگاری ......... .........
واحد ابهر (زنجان) ......... روزنامه نگاری ......... .........
واحد جهرم (فارس) ......... روزنامه نگاری

روابط عمومی

......... .........
واحد آیت الله آملی (مازندران) ......... روزنامه نگاری ......... .........
واحد (مرکزی) ......... روزنامه نگاری

روابط عمومی

تبلیغ و فرهنگی .........
واحد فراهان (مرکزی) ......... روزنامه نگاری ......... .........
واحد بندرعباس (هرمزگان) ......... روزنامه نگاری ......... .........
واحد همدان مترجمی خبر انگلیسی ......... ......... .........
واحد لامرد (فارس) مترجمی خبر انگلیسی ......... ......... .........
واحد خوراسگان (اصفهان) ......... ......... مدیریت های ورزشی علوم ارتباطات

مدیریت رسانه

واحد مبارکه

(چهارمحال و بختیاری)

......... ......... مدیریت های ورزشی .........
واحد سمنان ......... ......... ......... مدیریت رسانه
واحد نجف آباد (اصفهان) ......... ......... ......... مدیریت رسانه

گروه دانش سراسری، پیام نور، غیرانتفاعی

نام واحد کاردانی کارشناسی کارشناسی ارشد دکترا
غیرانتفاعی -  سوره (تهران) ......... روزنامه نگاری

روابط عمومی

تبلیغ و فرهنگی

مدیریت رسانه

.........
غیرانتفاعی باقرالعلوم (قم) ......... ......... تبلیغ و فرهنگی فرهنگ و ارتباطات
غیرانتقاعی قرآن و حدیث (قم) ......... ......... حج و زیارت .........
غیرانتفاعی سبز (آمل) ......... ......... علوم اجتماعی .........
غیر انتفاعی - کرمان ......... روزنامه نگاری ......... .........
پیام نور تبریز

(آذربایجان شرقی)

......... روزنامه نگاری ......... .........
پیام نور بناب مرند

(آذربایجان شرقی)

......... روزنامه نگاری

روابط عمومی

......... .........
پیام نور بوشهر ......... روزنامه نگاری ......... .........
پیام نور جم (بوشهر) ......... روابط عمومی ......... .........
پیام نور تهران غرب ......... روزنامه نگاری

روابط عمومی

مدیریت رسانه مدیریت و ها در ورزش
پیام نور پردیس ......... روزنامه نگاری

روابط عمومی

......... .........
پیام نور دماوند ......... روزنامه نگاری ......... .........
پیام نور ری (تهران) ......... روزنامه نگاری ......... .........
پیام نور حسن آباد (تهران) ......... روابط عمومی ......... .........
پیام نور سرایان

(خراسان جنوبی)

......... روابط عمومی ......... .........
پیام نور بجنورد

(خراسان شمالی)

......... روابط عمومی ......... .........
پیام نور خرمشهر (خوزستان) ......... روزنامه نگاری ......... .........
پیام نور ایذه (خوزستان) ......... روزنامه نگاری

روابط عمومی

......... .........
پیام نور رامشیر (خوزستان) ......... روابط عمومی ......... .........
پیام نور شوش (خوزستان) ......... روزنامه نگاری ......... .........
پیام نور هفتگل (خوزستان) ......... روزنامه نگاری ......... .........
پیام نور (خوزستان) ......... روزنامه نگاری

روابط عمومی

......... .........
پیام نور گرمسار (سمنان) ......... روزنامه نگاری

روابط عمومی

......... .........
پیام نور سمنان ......... روزنامه نگاری ......... .........
پیام نور سرخه (سمنان) ......... روابط عمومی ......... .........
پیام نور استهبان (فارس) ......... روابط عمومی ......... .........
پیام نور (فارس) ......... روزنامه نگاری

روابط عمومی

......... .........
پیام نور سنندج (کردستان) ......... روزنامه نگاری ......... .........
پیام نور سیرجان (کرمان) ......... روزنامه نگاری ......... .........
پیام نور (گلستان) ......... روابط عمومی ......... .........
پیام نور خرم آباد (لرستان) ......... روزنامه نگاری

روابط عمومی

......... .........
پیام نور آمل (مازندران) ......... روزنامه نگاری

روابط عمومی

......... .........
پیام نور بهشهر (مازندران) ......... روابط عمومی ......... .........
پیام نور تنکابن (مازندران) ......... روزنامه نگاری ......... .........
پیام نور ساری (مازندران) ......... روزنامه نگاری ......... .........
پیام نور قائم شهر (مازندران) ......... روابط عمومی ......... .........
پیام نور محمود آباد (مازندران) ......... روزنامه نگاری

روابط عمومی

......... .........
پیام نور اصفهان ......... روزنامه نگاری

روابط عمومی

......... .........
پیام نور بهنمیر (مازندران) مترجمی خبر انگلیسی ......... ......... .........
پیام نور کرج (البرز) ......... ......... مدیریت های ورزشی .........
دولتی - شاهرود ......... ......... مدیریت های ورزشی .........
دولتی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ......... ......... مدیریت رسانه

دین و رسانه

.........
دولتی علامه طباطبایی ......... روزنامه نگاری

روابط عمومی

حقوق ارتباطات

علوم اجتماعی

علوم ارتباطات
دولتی - تهران ......... علوم اجتماعی علوم اجتماعی

مدیریت رسانه

مطالعات فرهنگی و رسانه

مدیریت ای

علوم ارتباطات

دولتی - تبریز ......... ......... ......... مدیریت و ها در ورزش
دولتی خوارزمی (تهران) ......... ......... ......... مدیریت و ها در ورزش
دولتی تربیت مدرس ......... ......... ......... مدیریت و ها در ورزش
دولتی رازی (کرمانشاه) ......... ......... ......... مدیریت و ها در ورزش
دولتی (تهران) ......... ......... علوم اجتماعی

روزنامه نگاری

مدیریت رسانه

.........
دولتی - ( قم) ......... ......... علوم اجتماعی .........
دولتی (گلستان) ......... ارتباطات اجتماعی ......... .........

گروه دانش جامع علمی کاربردی

نام واحد کاردانی کارشناسی
فرهنگ و هنر تهران واحد ۱ روابط عمومی روابط عمومی رفتار اجتماعی و افکار سنجی

روابط عمومی امور رسانه

روابط عمومی الکترونیک

فرهنگ و هنر تهران واحد ۴ روابط عمومی .........
فرهنگ و هنر تهران واحد ۶ خبرنگاری

روابط عمومی

.........
فرهنگ و هنر تهران - واحد ۷ ......... مترجمی خبر انگلیسی

روابط عمومی امور رسانه

فرهنگ و هنر تهران واحد ۱۱ روابط عمومی روابط عمومی رفتار اجتماعی و افکار سنجی
فرهنگ و هنر تهران واحد ۱۴ روابط عمومی روابط عمومی امور رسانه
فرهنگ و هنر تهران واحد ۱۸ روابط عمومی روابط عمومی امور رسانه
فرهنگ و هنر تهران واحد ۲۳ روابط عمومی روابط عمومی امور رسانه
فرهنگ و هنر تهران واحد ۲۵ روابط عمومی روابط عمومی امور رسانه
فرهنگ و هنر تهران واحد ۲۶ روابط عمومی روابط عمومی رفتار اجتماعی و افکار سنجی

روابط عمومی امور رسانه

روابط عمومی الکترونیک

فرهنگ و هنر تهران واحد ۲۹ روابط عمومی روابط عمومی امور رسانه
فرهنگ و هنر تهران واحد ۳۰ روابط عمومی روابط عمومی رفتار اجتماعی و افکار سنجی

روابط عمومی امور رسانه

فرهنگ و هنر تهران واحد ۳۱ روابط عمومی روابط عمومی رفتار اجتماعی و افکار سنجی
فرهنگ و هنر تهران - واحد ۳۲ ......... مترجمی خبر انگلیسی
فرهنگ و هنر تهران واحد ۳۳ روابط عمومی روابط عمومی امور رسانه
فرهنگ و هنر تهران واحد ۳۴ روابط عمومی روابط عمومی رفتار اجتماعی و افکار سنجی

روابط عمومی امور رسانه

فرهنگ و هنر تهران واحد ۳۵ روابط عمومی روابط عمومی رفتار اجتماعی و افکار سنجی
فرهنگ و هنر تهران - واحد ۳۸ ......... مترجمی خبر اسپانیولی

مترجمی خبر انگلیسی

فرهنگ و هنر تهران - واحد ۴۱ روابط عمومی روابط عمومی رفتار اجتماعی و افکار سنجی

روابط عمومی امور رسانه

روابط عمومی الکترونیک

فرهنگ و هنر تهران واحد ۴۶ روابط عمومی روابط عمومی امور رسانه
فرهنگ و هنر تهران واحد ۴۹ روابط عمومی روابط عمومی الکترونیک
فرهنگ و هنر تهران واحد ۵۵ روابط عمومی روابط عمومی امور رسانه

روابط عمومی الکترونیک

فرهنگ و هنر واحد ۱ عکاسی خبری

خبرنگاری

روابط عمومی

عکاسی خبری

روابط عمومی امور رسانه

روابط عمومی الکترونیک

فرهنگ و هنر - واحد ۲ ......... مترجمی خبر انگلیسی
فرهنگ و هنر واحد ۱ روابط عمومی روابط عمومی امور رسانه
فرهنگ و هنر اسدآباد (همدان) روابط عمومی .........
فرهنگ و هنر واحد ۱ ......... روابط عمومی رفتار اجتماعی و افکار سنجی

روابط عمومی امور رسانه

روابط عمومی الکترونیک

فرهنگ و هنر بابل - واحد ۴ روابط عمومی مترجمی خبر انگلیسی

روابط عمومی امور رسانه

فرهنگ و هنر زاهدان واحد ۱ عکاسی خبری

روابط عمومی

روابط عمومی رفتار اجتماعی و افکار سنجی
فرهنگ و هنر واحد ۱ روابط عمومی مترجمی خبر انگلیسی

روابط عمومی امور رسانه

فرهنگ و هنر واحد ۲ روابط عمومی روابط عمومی رفتار اجتماعی و افکار سنجی

روابط عمومی امور رسانه

فرهنگ و هنر واحد ۱ روابط عمومی .........
فرهنگ و هنر کرمانشاه واحد ۱ خبرنگاری

روابط عمومی

عکاسی خبری

روابط عمومی رفتار اجتماعی و افکار سنجی

فرهنگ و هنر واحد ۱ خبرنگاری

روابط عمومی

روابط عمومی رفتار اجتماعی و افکار سنجی

روابط عمومی امور رسانه

فرهنگ و هنر واحد ۱ روابط عمومی روابط عمومی رفتار اجتماعی و افکار سنجی
فرهنگ و هنر واحد ۱ روابط عمومی .........
فرهنگ و هنر واحد ۲ روابط عمومی روابط عمومی امور رسانه
فرهنگ و هنر واحد ۳ روابط عمومی .........
فرهنگ و هنر واحد ۵ روابط عمومی روابط عمومی رفتار اجتماعی و افکار سنجی
فرهنگ و هنر واحد ۱ روابط عمومی .........
فرهنگ و هنر واحد ۱ عکاسی خبری

روابط عمومی

عکاسی خبری

روابط عمومی رفتار اجتماعی و افکار سنجی

فرهنگ و هنر قم روابط عمومی
جهاد دانشگاهی (مشهد) روابط عمومی روابط عمومی رفتار اجتماعی و افکار سنجی

روابط عمومی امور رسانه

روابط عمومی الکترونیک

جهاد دانشگاهی (بندر انزلی) خبرنگاری .........
جهاد دانشگاهی (بیرجند) ......... مترجمی خبر انگلیسی
جهاد داشگاهی (تبریز) ......... مترجمی خبر انگلیسی
جهاد دانشگاهی (گرگان) ......... روابط عمومی رفتار اجتماعی و افکار سنجی
جهاد دانشگاهی (همدان) ......... روابط عمومی رفتار اجتماعی و افکار سنجی
جهاد دانشگاهی (زاهدان) ......... روابط عمومی رفتار اجتماعی و افکار سنجی
جهاد دانشگاهی (زنجان) روابط عمومی روابط عمومی رفتار اجتماعی و افکار سنجی

روابط عمومی امور رسانه

جهاد دانشگاهی (بجنورد) خبرنگاری روابط عمومی رفتار اجتماعی و افکار سنجی
جهاد دانشگاهی (رودسر) روابط عمومی روابط عمومی امور رسانه
جهاد دانشگاهی (یاسوج) خبرنگاری

روابط عمومی

روابط عمومی امور رسانه
خبر (تهران) عکاسی خبری

خبرنگاری

روابط عمومی

مترجمی خبر انگلیسی

عکاسی خبری

خبرنگاری ورزشی

خبرنگاری سیاسی و اقتصادی

خبرنگاری اجتماعی و فرهنگی

روابط عمومی امور رسانه

خبر (اردبیل) عکاسی خبری

خبرنگاری

روابط عمومی

مترجمی خبر انگلیسی

عکاسی خبری

خبرنگاری سیاسی و اقتصادی

روابط عمومی امور رسانه

خبر (اهواز) عکاسی خبری

خبرنگاری

روابط عمومی

عکاسی خبری

خبرنگاری سیاسی و اقتصادی

روابط عمومی الکترونیک

خبر (شیراز) عکاسی خبری

خبرنگاری

روابط عمومی

عکاسی خبری

خبرنگاری اجتماعی و فرهنگی

روابط عمومی امور رسانه

خبر (میبد) عکاسی خبری

خبرنگاری

روابط عمومی

خبرنگاری اجتماعی و فرهنگی

روابط عمومی امور رسانه

روابط عمومی الکترونیک

شهرداری تهران ......... روابط عمومی امور رسانه
شهرداری رودهن (تهران) روابط عمومی .........
شهرداری پیشوا (ورامین) روابط عمومی .........
شهرداری کرج (البرز) روابط عمومی .........
شهرداری تبریز روابط عمومی روابط عمومی امور رسانه
شهرداری بیارجمند (سمنان) روابط عمومی روابط عمومی الکترونیک
شهرداری صابین قلعه (زنجان) روابط عمومی روابط عمومی رفتار اجتماعی و افکار سنجی
شهرداری امین شهر (کرمان) روابط عمومی .........
شهرداری های استان (اصفهان) روابط عمومی روابط عمومی رفتار اجتماعی و افکار سنجی
سازمان همیاری شهرداری های استان کرمان ......... روابط عمومی الکترونیک
سازمان همیاری شهرداری های استان بوشهر روابط عمومی .........
فرهنگی هنری شهرداری تهران روابط عمومی .........
خبرگزاری (تهران) عکاسی خبری

خبرنگاری

مترجمی خبر انگلیسی

عکاسی خبری

خبرنگاری سیاسی و اقتصادی

خبرنگاری اجتماعی و فرهنگی

روابط عمومی امور رسانه

روابط عمومی الکترونیک

خبرنگاران (مشهد) خبرنگاری

روابط عمومی

عکاسی خبری

خبرنگاری اجتماعی و فرهنگی

روابط عمومی رفتار اجتماعی و افکار سنجی

روابط عمومی امور رسانه

گرگان خبرنگاری

روابط عمومی

عکاسی خبری

روابط عمومی الکترونیک

کیش (هرمزگان) روابط عمومی روابط عمومی رفتار اجتماعی و افکار سنجی
سرخس (خراسان رضوی) روابط عمومی روابط عمومی رفتار اجتماعی و افکار سنجی
بیرجند (خراسان جنوبی) روابط عمومی روابط عمومی رفتار اجتماعی و افکار سنجی

روابط عمومی امور رسانه

کنگان (بوشهر) روابط عمومی روابط عمومی رفتار اجتماعی و افکار سنجی
ایلام خبرنگاری

روابط عمومی

روابط عمومی رفتار اجتماعی و افکار سنجی
مهران (ایلام) روابط عمومی روابط عمومی رفتار اجتماعی و افکار سنجی
شیروان و چرداول (ایلام) روابط عمومی .........
آران و بیدگل (اصفهان) روابط عمومی روابط عمومی رفتار اجتماعی و افکار سنجی
نایین (اصفهان) روابط عمومی .........
گلپایگان (اصفهان) روابط عمومی .........
پارس آباد (اردبیل) روابط عمومی .........
گچساران (کهگیلویه و بویراحمد) خبرنگاری

روابط عمومی

روابط عمومی امور رسانه
فارسان (چهارمحال و بختیاری) روابط عمومی روابط عمومی الکترونیک
لردگان (چهارمحال و بختیاری) روابط عمومی .........
چابهار (سیستان و بلوچستان) روابط عمومی .........
وزارت ارشاد کرج (البرز) خبرنگاری

روابط عمومی

عکاسی خبری

روابط عمومی امور رسانه

وزارت ارشاد هرمزگان روابط عمومی .........
وزارت ارشاد کرمان روابط عمومی .........
وزارت ارشاد قزوین روابط عمومی .........
بنیاد شهید (البرز) ......... خبرنگاری قرآنی و مذهبی
بنیاد شهید (آذربایجان شرقی) روابط عمومی روابط عمومی الکترونیک
بنیاد شهید (اصفهان) روابط عمومی .........
خانه کارگر (تهران) روابط عمومی روابط عمومی رفتار اجتماعی و افکار سنجی
خانه کارگر (اسلامشهر) روابط عمومی روابط عمومی الکترونیک
خانه کارگر (قائم شهر) روابط عمومی .........
خانه کارگر (گرگان) روابط عمومی .........
سازمان صنعتی تبریز

(آذربایجان شرقی)

روابط عمومی روابط عمومی رفتار اجتماعی و افکار سنجی

روابط عمومی امور رسانه

سازمان صنعتی ارومیه

(آذربایجان غربی)

روابط عمومی .........
بازرگانی (آذربایجان شرقی) روابط عمومی روابط عمومی رفتار اجتماعی و افکار سنجی

روابط عمومی امور رسانه

روابط عمومی الکترونیک

بازرگانی (خراسان رضوی) روابط عمومی .........
صنایع دستی (تهران) روابط عمومی .........
صنایع دستی (مرکزی) روابط عمومی .........
صنایع دستی(سنندج) روابط عمومی .........
استانداری (کرمان) روابط عمومی روابط عمومی امور رسانه

روابط عمومی الکترونیک

موسسه و تبیین گفتمان (تهران) روابط عمومی روابط عمومی الکترونیک
بنیاد آیت الله موحدی ساجدی (تهران) روابط عمومی روابط عمومی الکترونیک
شهید محلاتی (قم) خبرنگاری

روابط عمومی

خبرنگاری اجتماعی و فرهنگی

روابط عمومی رفتار اجتماعی و افکار سنجی

روابط عمومی امور رسانه

رسانه (تهران) خبرنگاری خبرنگاری اجتماعی و فرهنگی
پاسارگاد (فارس) روابط عمومی روابط عمومی رفتار اجتماعی

جامعه روابط عمومی
برچسب ها
نوشته های مشابه
۵ نکته مهم در ارتباط با فعالیت‌های بخش روابط عمومی
نقش روابط عمومی در برندسازی
۳۰ ویژگی مدیر روابط عمومی موفق
نکاتی که یک مدیر روابط عمومی امروزی باید بداند
نقش روابط عمومی را در موفقیت کسب و کار خود جدی بگیرید
نقش روابط عمومی کارآمد در سازمانها
ثبت دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

دیدگاه بسته شده است.