کلاس های تخصصی خبری نفت در تاریخ سه شنبه ۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۸ صبح در سالن همایش های آموزش و بهبود منابع انسانی به آدرس نیوساید- روبروی باشگاه نفت برگزار می شود.

به گزارش به نقل از کمیته خانه مطبوعات، کلاس های تخصصی خبری در تاریخ سه شنبه ۹۶/۱۱/۱۰ ساعت ۸ صبح در سالن های و بهبود منابع انسانی به آدرس نیوساید- روبروی باشگاه برگزار می شود.

لازم به ذکر است این دوره مخصوص همکاران ای می باشد که پیش تر ثبت نام کرده اند .

 

گفتنی است ؛ در پایان این دوره به همکارانی که در دوره ی برگزار شده قبل شرکت کرده اند نیز گواهی نامه پایان دوره تقدیم می شود .

لازم به ذکر است، همکاران محترم با ارایه معرفی نامه از خود در کلاس حضور یابند.

 

 

جامعه روابط عمومی