بسیاری از دوستان و علاقه مندان به مباحث آموزشی در زمینه توسعه فردی و بازاریابی و فروش و مدیریت کسب و کار هستند

بسیاری از دوستان و علاقه مندان به مباحث آموزشی در زمینه توسعه فردی و بازاریابی و فروش و مدیریت کسب و کار هستند که بعد از شرکت دریک دوره آموزشی یا یک کارگاه و سمینار، با بدبینی نسبت به مدرس و آموزش های او اعتقاد دارند آموزش ها موثر نیست و نارضایتی خود را از این آموزش ها اعلام می نمایند.

 

با اینکه قطعا در کشورما به دلیل مطرح شدن بازار آموزش، آموزش های بی کیفیت هم توسط مدرسان با توان اطلاعاتی و آموزشی کم ارائه می شود اما در این مقاله بنا داریم به مهمترین دلایل منفی نگری نسبت به آموزش و نگاه بدبینانه به دوره های آموزشی به این سوال بسیاری از مخاطبین پاسخ دهیم که :

 

 

" چرا با وجود اینکه آموزش می بینیم اما تغییر نمی کنیم..."

 

دلیل اول:

که شاید مهمترین دلیل در نارضایتی از بحث آموزش در کشورماست، یک نگاه جادویی و یک" تفکر عصای سحرآمیز" به آموزش است. فرض کنید من در کارگاه " ثروت آفرینی " شرکت می کنم. انتظار دارم بعد از کارگاه و چندماه پس از آن میلیونها تومان گردش مالی داشته باشم یا فرض کنید در یک دوره آموزشی مهارت محور مثل فروش شرکت می کنم و انتظار دارم بدون هیچ تمرینی من تبدیل به یک فروشنده حرفه ای شوم یا مشاهده می شود که افراد زیادی در کارگاههای آموزشی برای تغییر در عادات و رفتار خود شرکت می کنند اما بدون هیچ اقدامی انتظار دارند تغییرات سریع و آنی در انتظارشان باشد.

در گام اول باید این تفکر جادویی و این نگرش عصای سحر آمیز را نسبت به آموزش تغییر دهیم.

دلیل دوم:
انباشته کردن بیش از حد اطلاعات است.

ذهن ما انسانها آنقدر که تمایل دارد اطلاعات بیش از حد انباشته کند تمایل چندانی به پیاده کردن این اطلاعات و اجرای این آموزش ها ندارد.
فرض کنید دریک سمینار در مورد " روابط موثر " شرکت میکنید ، بعد از شرکت در سمینار به جای اینکه به آموزش های سمینار عمل کنید به دنبال جمع آوری اطلاعات بیشتر در مورد موضوع ارتباطات و روابط موثر هستید و کتاب های مختلف را تهیه می کنید تا شاید اطلاعات خود را کامل تر کنید و این یک دام بزرگ است برای فرار از تمرین کردن به آموزش ها و پیاده کردن آنهاست.
همه ما اطلاعات زیادی داریم که حتی فراتر از نیازهایمان است. به خاطر داشته باشید که " همیشه اجرا کردن یک موضوع بسیار سخت تر از یاد گرفتن مطالب جدید است."

 

همه ما دانسته های زیادی داریم ، اما فرق بزرگیست بین دانستن و عمل کردن وجود دارد، خودتان را ملزم کنید تا زمانیکه دانسته های قبلی را اجرا نکرده اید از یادگیری مطالب جدید صرف نظر کنید.

 

 

 

دلیل سوم :
داشتن نگرش منفی نسبت به آموزش است.

منفی نگری نسبت به آموزش فقط برای این است که من خودم را از انجام آموزش راحت کنم، بهانه های مثل : " این آموزش ها برای ایران مناسب نیست، بازار ایران با دیگر جاها تفاوت داره، این آموزش ها کاربردی نیست، ما که تجربه داریم خیلی بیشتر بلدیم و......

همگی اینها بهانه ها و توجیحاتی در جهت منفی نگری به آموزش است بسیاری از دوستان و عزیزانی که این گونه نگرشی منفی به آموزش دارند اگر از تک تک شان بپرسید چقدر به این آموزشها عمل کرده اید تقریبا می توان گفت اکثریت این دوستان به این آموزش ها عمل نکرده اند و به جهت تمرین نکردن و عمل نکردن نگرشی منفی نسبت به آموزش دارند.

 

دلیل چهارم:
عدم تمرین و اقدام فوری

اگر فورا بعد از هر کلاس یا سمینار و کارگاه به آموزشها عمل نکنیم هرگز نتیجه دلخواه را از آموزش نمی گیریم حتما باید تمریناتی که در کارگاهها یا کلاسها گفته می شود را عمل کنید تا نتیجه مطلوب بدست آورید اینکه من تمرینات را انجام ندهم و انتظار تغییر داشته باشم یک انتظار بیهوده است و به همین دلیل بعد از آموزش برای خودم توجیح می کنم که این آموزش ها هرگز مناسب نیست.

 

به خاطر داشته باشید که :

 

"بیشتر از آن چه لازمست می دانیم و کمتر از آن چه لازمست عمل می کنیم"

پس بعد از هر آموزش فقط تمرین کنیم، تمرین کنیم و تمرین کنیم.

 

 

عارفه منجم
دکتری تخصصی روانشناسی

جامعه روابط عمومی