وقتی در راهی گام برمی دارید نخست به این بیندیشید که ایا راه را درست انتخاب کرده اید؟

برنامه ریزی: سازماندهی و کنترل با تعیین معیار ها و شاخص های متناسب با برنامه

 

در ادامه مطلب پیشین در باره «شکست در برنامه ریزی یعنی برنامه ریزی برای شکست» قرار بر این بود که در باره سازماندهی و کنترل با هم بیشتر بیاموزیم.

وقتی در راهی گام برمی دارید نخست به این بیندیشید که ایا راه را درست انتخاب کرده اید؟ سپس ببینید آیا درست راه می روید؟ لازمه هدایت، سازماندهی و کنترل موثر، وجود نظم و تبعیت کردن از اصول و قواعد است. معمولا مه در صورتی می توانیم بر رفتار جامعه، افراد خانواده و دوستان و همکارانی که گروهی کار می کنیم تاثیر بگذاریم که خودشان قادر به کنترل باشند. اگر افراد یک جامعه بدون وجود جریمه و پلیس از کمربند ایمنی استفاده می کنند یا اگر رفتار فرزندان ما طوری هدایت شوند که مصرف اضافی آب و برق و تلفن و غیره نداشته باشند این عمل ما نظارت درونی نام دارد. هدف نهایی سازماندهی و کنترل در زندگی درونی کردن مهارت های زندگی در فرد و اجتماع است.

 

 

 

برای کنترل چه باید کرد؟

برای کنترل موثر مراحل زیر پیشنهاد می شود:

۱- تعیین نمودن معیارها و شاخص هایی برای اندازه گیری متناسب با هدف های برنامه

مثال:

شما قصد دارید وزن خود را مناسب نمایید، معیار و شاخص اندازه وزن مناسب برای شما چقدر است؟

رفتار فرزند خود را مودبانه نمی دانید، شاخص های ادب را چگونه تعریف کرده اید؟

تغذیه سالم داشته باشید، شاخص های سلامت تغذیه چیست؟

همسری موفق داشته باشید، شاخص های موفقیت از نظر شما و از نظر همسر شما چیست؟

 

۲- اطلاعات مرتبط را جهت مقایسه با معیارها و شاخص ها گردآوری نمایید.

در مورد مثال بالا می توان گفت که شاخص و معیار وزن شما در حال جاضر چه مقدار است و معیار وزن مناسب سن و قد شما چه اندازه باشد؟

اگر شاخص ادب برای فرزند را به کار بردن رفتار و گفتار خوب و پرهیز از دشنام و پرخاشگری تعریف کرده اید، چه مقدار فرزندتان رفتار و گفتار خوبی دارد؟

۳- تصمیم گیری و اصلاح مسیر و برنامه

اگر به هدف های خودتان نرسیده اید یا از آنها دور شده اید باید به موقع تصمیم بگیرید و مسیر خود را اصلاح کنید.

در نهایت به یاد داشته باشید که تمام مراحل بالا به دنبال هم انجام می شوند. شاخص ها باید درست و حساب شده باشند نه طبق دلبخواه خودتان. اطلاعات باید درست و اطمینان بخش باشذ نه از روی احساس و میل شخصی. تصمیم گیری باید درست، با قاطعیت و به موقع باشد.

در صورتی که برنامه ریزی نابجا باشد و آن را اجرا کنیم، رسیده به موفقیت با ریسک همراه است. پس بیاد داشته باشیم که موفقیت یعنی برنامه ریزی بجا و اجرای بجا و شکست یعنی برنامه ریزی و اجرای نابجا.

در مطلب بعدی به مدیریت زمان که یکی از مهمترین عوامل موثر در برنامه ریزی است می پردازم.

 

 

عارفه منجم

درودها

 

جامعه روابط عمومی