از لحاظ حرفه ای ، روابط عمومی عبارت است ازانجام فعالیت هایی که مدیریت، به منظور ارزیابی و بررسی نگرش ها، عقاید و افکار عمومی نسبت به سازمان متعهد می شود.

پرستو جهان بین ، بین الملل ؛ از لحاظ حرفه ای ، روابط عمومی عبارت است ازانجام فعالیت هایی که مدیریت، به منظور ارزیابی و بررسی نگرش ها، عقاید و افکار عمومی نسبت به سازمان متعهد می شود. برنامه های روابط عمومی را می توان به عنوان بخش لاینفک طرح های مسوولینی که سیاست ها، فرایندها و دستورالعمل ها را در راستای منافع عمومی تعیین می کنند درنظر گرفت. علاوه بر این، سازمان هم آن ها را دنبال می کند و به اجرا می رساند. در بازاریابی استاندارد، روابط عمومی برای نفوذ بر مشتریان و عادات خریدشان مورد استفاده می گیرد. البته، روابط عمومی بخشی از ترکیب جامع ارتباطات بازاریابی ست که شامل تبلیغات، گسترش فروش، و فروش مستقیم می شود.

 
استفاده کارامد و عمل به تئوری روابط عمومی منجر می شود تا عموما سازمان در نگاه مردم به عنوان شرکتی مسئول و اخلاق محور بنظر برسد که در مورد رفاه مشتریان نگران است.
وظایف روابط عمومی چیست؟

 
روابط جامعه. هر سازمان باید به عنوان شهروندی خوب در جامعه ایفای نقش کند و نیز از حسن نیت جامعه ای که در آن فعالیت دارد برخوردار باشد. برنامه های روابط اجتماعی موثر مستلزم تداوم و فراگیر بودن است.

 
سازمان ها می توانند برنامه های مختلفی را به صورت منظم و درحال توسعه جهت بهبود روابط جامعه بکار گیرند. بنابراین، پرواضح است که یکی از کاربردهای رشته روابط عمومی پر کردن شکاف میان کسب و کار و جامعه می باشد. هنگامی که سازمان ها از فعالیت ها و برنامه های بهبودبخش کیفیت زندگی درجوامع حمایت می کنند به گونه ای وجهه و شهرت خود را گسترش می دهند.

 
روابط کارمندان. شاید مهم ترین دارایی یک شرکت را بتوان کارکنانش و خدماتی که به مشتریان ارایه می شود درنظر گرفت. وظیفه ی روابط عمومی در مقابل کارکنان شرکت، حفظ حسن نیت کارکنان می باشد. یکی دیگر از مسولیت های روابط عمومی، وجهه و آبروی شرکت در میان کارکنان خود است.

 
روابط عمومی محصولات. هنگامی که محصولات جدید را به بازار معرفی می کنند، روابط عمومی درایجاد آگاهی و تمایز کالا از سایر محصولات مشابه در نگاه مردم نقش بسزایی ایفا می کند. گاهی اوقات تغییراتی در محصولات موجود به وجود می آید و روابط عمومی می بایست توجه مصرف کنندگان را به این محصول متمرکز کند.

 

روابط مالی. این مورد شامل ارتباط با طیف گسترده ای از افراد و گروه ها است که شرکت درحین عملکرد به آنها می پردازد. سهامداران و سرمایه گذاران را شامل می شود اما به آن ها محدود نمی شود.
تحلیل گران مالی و سرمایه گذاران بالقوه باید در مورد امور مالی این شرکت مطلع شوند. یک کمپین روابط مالی اجرایی و برنامه ریزی شده می تواند ارزش سهام شرکت را که منجر به بهبود وجهه و شهرت آن می شود افزایش دهد. همچنین تصویر بهبود یافته جمع آوری سرمایه های بیشتر را تسهیل می کند.

 
روابط سیاسی و دولت. طیف گسترده ای از فعالیت هایی که روابط عمومی در عرصه سیاسی پوشش می دهد شامل قانون تاثیرگذار است که می تواند مانع بهره برداری مناسب از شرکت بشود. مناظره و سمینارهای مقامات دولتی را می توان در بخش روابط عمومی سیاست قرار داد. در واقع وظیفه ی مذکور می تواند مسیری که جامعه به سویش می رود، دولت، و حتی ملت را تغییر دهد.

 
ارتباطات بحران. چنانچه هر مساله ی نامطلوب مانند تصادف در یک کارخانه تولیدی اتفاق بیفتد وظیفه ی روابط عمومی ست که به ارائه اطلاعات صادقانه و دقیق بپردازد. بلایای طبیعی، مدیریت نادرست ، ورشکستگی و عدم موفقیت کالاها، بحرانی ست که روابط عمومی باید بهایش را بپردازد.

 

 

منبع:  voteforus

 

جامعه روابط عمومی