دولت نباید در خصوص مسایل حرفه‌ای رسانه‌ها و روابط عمومی‌ها چه در تدوین قانون، طرح و... هیچگونه دخالتی داشته باشد.

جامعه مجازی روابط عمومی: معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد گفت: حرفه‌ای‌های روابط عمومی باید در تشکیل و راه‌اندازی نظام پیشقدم باشند و دولت فقط بستر را فراهم کند.

 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته ایران، محمد سلطانی‌فر معاون مطبوعاتی واطلاع رسانی وزارت وارشاد اسلامی در دیدار و با تنی چند از اعضای هیات موسس ایران گفت: حرفه‌ای‌های باید در تشکیل و راه اندازی نظام پیشقدم باشند و دولت فقط بستر را فراهم کند.

 

وی افزود: دولت نباید در خصوص مسایل حرفه‌ای رسانه‌ها و روابط عمومی‌ها چه در تدوین قانون، طرح و... هیچگونه دخالتی داشته باشد و نظام حرفه‌ای گرایی ورسانه‌ها باید توسط خود اساتید وصاحب نظران در این دو حوزه طراحی و ارائه شود.

 

سلطانی فر حمایت، نظارت وآموزش را وظایف اصلی معاونت مطبوعاتی واطلاع رسانی وزارت وارشاد اسلامی عنوان و گفت: دولت در امور حرفه ای وکارشناسی باید دخالت‌هایش را به حداقل رسانده و تنها سازکار اجرایی طرح‌ها وبرنامه‌های انجمن‌ها وتشکل‌های تخصصی این حرفه‌ها را فراهم آورد. برای مثال رتبه‌بندی رسانه‌ها کار این معاونت نیست ، چراکه رسانه‌ها باید مشخص کنند که چه رسانه‌ای برتر و بیشتر مورد استقبال است.

 

در این دیدار همچنین برخی از اعضای هیات موسس خانه روابط عمومی، در خصوص لزوم استاندارسازی روابط عمومی‌ها، تشکیل نظام در کشور، احیای اداره هماهنگی‌های در وزارت ارشاد، لزوم توجه جدی به شاغلان و حمایت از تشکل‌های صنفی و علمی نکاتی را بیان کردند.

جامعه روابط عمومی