توجه به مجاورت(آشنایی،در معرض قرار گرفتن،هزینه پایین،تعامل،قابلیت پیش بینی و ایجاد حس تکامل) در شکل گیری سازمان

هموار کردن مسیر سازمان نظام صنفی روابط عمومی:

توجه به مجاورت(آشنایی،در معرض قرار گرفتن،هزینه پایین،تعامل،قابلیت پیش بینی و ایجاد حس تکامل) در شکل گیری سازمان

 

دایانا دایر در کتاب روانشناسی اجتماعی(ارتباطات میان فردی) دلایل متعددی را برای ارتباطات میان فردی تحت  عنوان واژه "مجاورت" بیان میکند که آن دلایل می تواند یکی از مهمترین نقش ها و عملکردهای روابط عمومی ها ومتعاقب آن راهکاری برای سازمان نظام صنفی در حال احیای روابط  عمومی باشد.

 

پیشتر باید گفت با ورود انسان امروزی به دنیای مدرن و استفاده از ابزار منطبق با شرایط دنیای اطلاعات و ارتباطات، طبیعتا نحوه دسترسی به خدمات موردنیاز هر انسانی تغییر می کند و از آن جهت که رضایتمندی مخاطب و اعتماد او به هر سازمانی از اساسی ترین موارد آن سازمان است بنابراین چنانچه هر سازمان یا ارگانی و متعاقب آن روابط عمومی ها  و نظام صنفی مرتبط به آنها که به عنوان پل ارتباطی میان سازمان و گروه مخاطبان محسوب می شود از شیوه های سنتی برای ارائه خدمت بر خوردار باشند بی شک به دنبال ایجاد حس عدم رضایت در مشتریان خود، جایگاه خود را در عرصه رقابت های سازمانی از دست خواهند داد.

 

در دنیای امروز لزوم توجه به ارتباطات میان فردی میتواند در سازمان روابط عمومی حرف اول را بزند. از آنجا که به عنوان مثال: سلیقه‌ای بودن مدیریت‌ها یا رئیس محور بودن، حرفه‌ای نبودن فضای روابط عمومی‌ها، ضعف سیستم آموزش در کشور، عدم توجه رسانه‌ها به مقوله روابط عمومی و نه نظام‌مند بودنشان ، مزید بر آن شده که نتوانیم درباره کارکرد، ماهیت و ماموریت روابط عمومی به اجماع برسیم. پایین آوردن شان این حرفه تخصصی که نیاز به داشتن روان شناسی اجتماعی بالا دارد مدیران را مجاب می کند برای استحکام جایگاه خود به رویارویی با توسعه و مدرنیته شدن وظایف روابط عمومی ها بپردازد و نتیجه این اثر؛ حضور و ارتباط هر چه بیشتر روابط عمومی را کمرنگ می کند.در حقیقت برای شکل گیری یک سازمان روابط عمومی که در آن داشتن آگاهی و برنامه ریزی نقش موثر و روشنی در تعالی سازمان خواهد داشت باید از فعالین و متخصصان آن حوزه استفاده کرد بطوریکه تصویری مناسب از وجهه سازمان به جامعه ارائه و نیازهای ارتباطی سازمان را به شکل مناسبی مدیریت کند.

 

برای خروج از سنت حاکم و ایجاد تغییر برای پیشرفت و توسعه بر روابط عمومی ها بر طبق نظر مجاورت دایانا دایر و اینکه چرا فاصله فیزیکی و کنشی می تواند روابط دو فرد را مورد پیش بینی قرار دهد به مواردی اشاره شده است.در واقع این دلایل را می توان بر نظم صنفی سازمان روابط عمومی نیز حاکم کرد. نظمی که فعالین روابط عمومی و ارتباطات را چه در فضای مجازی و چه در دنیای واقعی دارای روابط سازمانی مستحکم تر می کند و روابط عمومی ها را از تعاریف قابل دسترسی عامه مثل دلال یا واسطه گر ارتقاء می بخشد. این دلایل به این شرح است: در درجه اول "آشنایی" یعنی یک روابط عمومی مناسب در یک سازمان روابط عمومی باید ابتدا بستر آشنایی مناسب را با سازمان یا ارگان های قابل قرارداد ایجاد کند درست مثل ارتباط اولیه بین دو فرد عاشق

 

دوم "در معرض قرار گرفتن": یک روابط عمومی حرفه ای باید بتواند مدام ارتباط خود را با سازمانهای دیگر برقرار و قابل دسترس باشد.سیاستمداران معمولا برای این دلیل قبل از انتخابات عکس های خود را در معرض دید مخاطبان و افکار عمومی قرار می دهند.

 

 

 

 

سوم "هزینه پایین":روابط همیشگی در هر زمینه میتواند کم هزینه تر از رابطه در فاصله طولانی باشد و همینطور مدت زمان طولانی برای شناخت و کشف علایق مشتریان (روابط عمومی هر سازمان) ایجاد می کند.

 

چهارم "انتظار تعامل مداوم"،پنجم "قابلیت پیش بینی" و به عبارتی شناس بودن افراد در محیط کاری هر سازمان؛ حوزه روابط عمومی را جان تازه می بخشد که به خودی خود دلیل ششم و "ایجاد حس تکامل"را در یک رابطه فردی و یا یک سازمان را ارتقاء می بخشد.

 

بارنستین و همکاران اظهار داشتند که در چرخه بقا ما جذب آشنا می شویم و از غریبه ها اجتناب می ورزیم. این گفته درباره عملکرد روابط عمومی ها تحت لوای سازمانی برنامه ریزی شده می تواند جایگاه روابط عمومی ها را باز تعریف و زمینه احیای نظام صنفی سازمان روابط عمومی را مانند هر صنف دیگری چون صنف مهندسان ساختمان،صنف نظام پزشکی و پرستاری و غیره را به افکار عمومی بشناساند.امروزه با تفکیک هر صنفی می توان بر فعالین آن حوزه تسلط بیشتر داشت.امیدواریم بر طبق گفته های زنده یاد هاشمی رفسنجانی صنف نظام روابط عمومی نیز پا بگیرد و مستحکم تر عمل کند تا فعالین این رشته را از سر در گمی در کهکشانهای پیچیده ارتباطات به در آورد.

 

 

 

مریم درستانی

دانشجوی دکترای علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه علوم تحقیقات اصفهان واحد خوراسگان

شهریور ۱۳۹۶

 

 

 

 

  • نویسنده : مریم درستانی
جامعه روابط عمومی