توجه به مجاورت(آشنایی،در معرض قرار گرفتن،هزینه پایین،تعامل،قابلیت پیش بینی و ایجاد حس تکامل) در شکل گیری سازمان

هموار کردن مسیر نظام صنفی روابط عمومی:

توجه به مجاورت(آشنایی،در معرض قرار گرفتن،هزینه پایین،تعامل،قابلیت پیش بینی و ایجاد حس تکامل) در شکل گیری سازمان

 

دایانا دایر در روانشناسی اجتماعی(ارتباطات میان فردی) دلایل متعددی را برای میان فردی تحت  عنوان واژه "مجاورت" بیان میکند که آن دلایل می تواند یکی از مهمترین نقش ها و عملکردهای ها ومتعاقب آن راهکاری برای نظام صنفی در حال احیای روابط  عمومی باشد.

 

پیشتر باید گفت با ورود انسان امروزی به دنیای مدرن و استفاده از ابزار منطبق با شرایط دنیای اطلاعات و ارتباطات، طبیعتا نحوه دسترسی به خدمات موردنیاز هر انسانی تغییر می کند و از آن جهت که رضایتمندی مخاطب و اعتماد او به هر سازمانی از اساسی ترین موارد آن است بنابراین چنانچه هر یا ارگانی و متعاقب آن ها  و نظام صنفی مرتبط به آنها که به عنوان پل ارتباطی میان و گروه محسوب می شود از شیوه های سنتی برای ارائه خدمت بر خوردار باشند بی شک به دنبال ایجاد حس عدم رضایت در مشتریان خود، جایگاه خود را در عرصه رقابت های سازمانی از دست خواهند داد.

 

در دنیای امروز لزوم توجه به میان فردی میتواند در حرف اول را بزند. از آنجا که به عنوان مثال: سلیقه‌ای بودن مدیریت‌ها یا رئیس محور بودن، حرفه‌ای نبودن فضای روابط عمومی‌ها، ضعف سیستم در کشور، عدم توجه رسانه‌ها به مقوله و نه نظام‌مند بودنشان ، مزید بر آن شده که نتوانیم درباره کارکرد، ماهیت و ماموریت به اجماع برسیم. پایین آوردن شان این حرفه تخصصی که نیاز به داشتن روان شناسی اجتماعی بالا دارد مدیران را مجاب می کند برای استحکام جایگاه خود به رویارویی با و مدرنیته شدن وظایف ها بپردازد و نتیجه این اثر؛ حضور و هر چه بیشتر را کمرنگ می کند.در حقیقت برای شکل گیری یک که در آن داشتن آگاهی و نقش موثر و روشنی در تعالی خواهد داشت باید از فعالین و متخصصان آن حوزه استفاده کرد بطوریکه تصویری مناسب از وجهه به ارائه و نیازهای ارتباطی را به شکل مناسبی کند.

 

برای خروج از سنت حاکم و ایجاد تغییر برای پیشرفت و بر ها بر طبق نظر مجاورت دایانا دایر و اینکه چرا فاصله فیزیکی و کنشی می تواند روابط دو فرد را مورد پیش بینی قرار دهد به مواردی اشاره شده است.در واقع این دلایل را می توان بر نظم صنفی نیز حاکم کرد. نظمی که فعالین و را چه در و چه در دنیای واقعی دارای روابط سازمانی مستحکم تر می کند و ها را از تعاریف قابل دسترسی عامه مثل دلال یا واسطه گر ارتقاء می بخشد. این دلایل به این شرح است: در درجه اول "آشنایی" یعنی یک مناسب در یک باید ابتدا بستر آشنایی مناسب را با یا ارگان های قابل قرارداد ایجاد کند درست مثل اولیه بین دو فرد عاشق

 

دوم "در معرض قرار گرفتن": یک حرفه ای باید بتواند مدام خود را با سازمانهای دیگر برقرار و قابل دسترس باشد.سیاستمداران معمولا برای این دلیل قبل از عکس های خود را در معرض دید و قرار می دهند.

 

 

 

 

سوم "هزینه پایین":روابط همیشگی در هر زمینه میتواند کم هزینه تر از رابطه در فاصله طولانی باشد و همینطور مدت زمان طولانی برای شناخت و کشف علایق مشتریان (روابط عمومی هر سازمان) ایجاد می کند.

 

چهارم "انتظار تعامل مداوم"،پنجم "قابلیت پیش بینی" و به عبارتی شناس بودن افراد در محیط کاری هر سازمان؛ حوزه را جان تازه می بخشد که به خودی خود دلیل ششم و "ایجاد حس تکامل"را در یک رابطه فردی و یا یک را ارتقاء می بخشد.

 

بارنستین و همکاران اظهار داشتند که در چرخه بقا ما جذب آشنا می شویم و از غریبه ها اجتناب می ورزیم. این گفته درباره عملکرد ها تحت لوای سازمانی شده می تواند جایگاه ها را باز تعریف و زمینه احیای نظام صنفی را مانند هر صنف دیگری چون صنف مهندسان ساختمان،صنف نظام پزشکی و و غیره را به بشناساند.امروزه با تفکیک هر صنفی می توان بر فعالین آن حوزه تسلط بیشتر داشت.امیدواریم بر طبق گفته های زنده یاد هاشمی رفسنجانی صنف نظام نیز پا بگیرد و مستحکم تر عمل کند تا فعالین این رشته را از سر در گمی در کهکشانهای پیچیده به در آورد.

 

 

 

مریم درستانی

دانشجوی دکترای علوم اجتماعی علوم تحقیقات واحد خوراسگان

شهریور ۱۳۹۶

 

 

 

 

  • نویسنده : مریم درستانی
جامعه روابط عمومی