مریم سبحانی فرد ، کارشناس ارتباط با رسانه روابط عمومی یک وظیفه مدیریتی مهم است که در صورت بکارگیری مناسب در امور سازمان و فراهم کردن بستر لازم برای انجام فعالیت های خلاقانه و حفظ پویایی آن، قطعا موجب بروز حس اعتماد، تعامل و ارتباط عمیق میان گروه مخاطبان و سازمان به شکل فزاینده و […]

مریم سبحانی فرد ، کارشناس با رسانه

روابط عمومی یک وظیفه مدیریتی مهم است که در صورت بکارگیری مناسب در امور و فراهم کردن بستر لازم برای انجام فعالیت های خلاقانه و حفظ پویایی آن، قطعا موجب بروز حس اعتماد، تعامل و عمیق میان گروه و به شکل فزاینده و مطلوبی خواهد شد و جایگاه را در میان همصنفان خود برجسته خواهد ساخت. براساس نوع وظایفی که دارد و با داشتن آگاهی، و نقش موثر و روشن در تعالی سازمان، قادر است تصویری مناسب از وجهه به ارائه و نیازهای ارتباطی را به شکل مناسبی کند.

 

اما در شرایطی که ها نیز مانند سایر بخش های در روند طبیعی گذار از سنت به مدرنیته قرار گرفته اند، برای تحقق اهداف و جایگاه متعالی موردنظر که ذکر شد چه باید کرد؟ آیا به تبع این شرایط، وظایف و قوانین و مقررات در ها نیز تغییر خواهد کرد؟

 

در دوران مدرنیته سخن بر سر تغییر است. در گذر زمان همه چیز تغییر می کند اما مهم تر از آن، آمادگی روابط عمومی ها برای پذیرش این تغییرات و مواجهه با آثار آن است. این در حالیست که برخی مدیران و مسئولان ها خواسته یا ناخواسته در برابر این تغییر مقاومت می کنند و به نظر می رسد به شرایط سنتی عادت کرده اند.

 

 

 

موضوع بررسی علت عدم تلاش دست اندرکاران ها برای ایجاد تغییرات لازم در این حوزه مهم است که در جمعی متشکل از اساتید علم و و مدیران ها مورد بررسی قرار بگیرد. با وجود اینکه های گذشته پیش روی مانند مساله نوع نگرش مدیران ارشد به جایگاه و نقش تاثیرگذار آن در های همچنان حل نشده است، مقاومت در برابر ایجاد تغییر و مدرنیزاسیون، ها را بیش از پیش آسیب پذیر ساخته است.

 

با ورود انسان به دنیای مدرن و استفاده از ابزار منطبق با این شرایط، طبیعتا نحوه دسترسی وی به خدمات موردنیاز تغییر می کند و از آن جهت که رضایت مندی مخاطب و اعتماد او به از اساسی ترین موارد پیش روی هر است بنابراین چنانچه و متعاقب آن ـ که به عنوان پل ارتباطی میان و گروه محسوب می شود ـ همچنان از شیوه های سنتی برای ارائه خدمت اقدام کنند بی شک به دنبال ایجاد حس عدم رضایت در مشتریان خود، جایگاه خود را در عرصه رقابت و خدمت گزاری از دست خواهند داد.

 

با اینکه ها در دنیا دارای یک فراسازمانی هستند، اما به صراحت می توان گفت که در ایران و در میان بسیاری از صنوف مطرح تنها نهادی است که دارای یک اتحادیه یا منسجم، علمی و تخصصی نیست. با وجود شرایط سنگین حاکم بر ها و مشکلاتی که از دیرباز با آن مواجه اند و مشکلات پیش روی آن ها در شرایط حساس گذار از سنت به مدرنیته، باید در جهت تشکیل یک متولی برای علمی و تخصصی مسائل و وظایف ها در این مسیر چاره ای اندیشید.

 

چندی است که این حساسیت در میان اساتید علوم و فعالین ایجاد شده که باید نظام تاسیس شود تا ها بتوانند در زیر چتر حمایتی  خود، حرفه ای تر برای رشد و تعالی خود اقدام کنند.

 

به گفته بسیاری از اساتید علوم وجود نظام با هدف تقویت ها می تواند بسیاری از مشکلات موجود در حوزه را حل کند. عملکرد مجموعه ای علمی، تخصصی و مدیر با افرادی آگاه به شرایط موجود و چگونگی صحیح این شرایط بی شک ها را در راستای روند گذار از سنت به مدرنتیه و پیشگیری از وقوع مشکلات خاص این شرایط و مناسب یاری خواهد رساند.

 

 

جامعه روابط عمومی