امروزه فناوری هر جنبه ای از جامعه مدرن را تحت تاثیر قرار می دهد. در حقیقت یک صنعت وجود ندارد که توسط انقلاب سلامت فن آوری تحت تاثیر قرار نگرفته باشد.

امروزه فناوری هر جنبه ای از جامعه مدرن را تحت تاثیر قرار می دهد. در حقیقت یک صنعت وجود ندارد که توسط انقلاب سلامت فن آوری تحت تاثیر قرار نگرفته باشد.

این که آیا ما در مورد حمل و نقل، ارتباطات، امنیت، بانکداری و یا مراقبت های بهداشتی صحبت می کنیم، همه آنها به یک یا چند روش تکنولوژی متکی هستند.

اما هیچ تاثیری عظیم در زمینه پزشکی و مراقبت های بهداشتی وجود ندارد.

پیشرفت های تکنولوژیکی باعث تحول در شیوه ارائه مراقبت های بهداشتی می شود. تکنولوژی مدرن ساختار و سازماندهی کل زمینه پزشکی را تغییر داده است.

از پذیرش سوابق پزشکی الکترونیکی، پیشرفت در مهندسی و تکنولوژی زیست پزشکی، مراقبت مدرن بهداشتی و روش های تحویل آن در حال افزایش است. اما این تغییرات چه تاثیری بر سلامت و مراقبت کلی دارد؟

مزایای نوآوری تکنولوژیکی

بدون شک تکنولوژی پزشکی برای سلامتی مردم و بهبود کیفیت زندگی ضروری است. این همچنین میلیاردها دلار به اقتصاد کمک می کند. مزایای بسیاری وجود دارد که تکنولوژی نوآورانه در مورد مراقبت های بهداشتی به جدول می آید.

به عنوان مثال، پذیرش گسترده سوابق سلامت الکترونیکی موجب صرفه جویی قابل ملاحظه در هزینه های مراقبت های بهداشتی و همچنین بهبود سلامت و ایمنی بیماران شده است. در مراکز بیشتر و مراقبت های بهداشتی، پرونده های بیمار در پایگاه های داده نگهداری می شوند که می توانند از هر نقطه در این مرکز دسترسی پیدا کنند.

این نه تنها صرفه جویی در زمان است، بلکه همچنین منجر به هماهنگی و مدیریت بهتر داده ها می شود. همچنین نوآوری های تکنولوژیک است که راه را برای روش های غیر تهاجمی بیشتر باز کرده است.

این نه تنها صرفه جویی در زمان است، بلکه همچنین منجر به هماهنگی و مدیریت بهتر داده ها می شود. همچنین نوآوری های تکنولوژیک است که راه را برای روش های غیر تهاجمی تر باز کرده است.

تشخیص هرگز ساده تر و دقیق تر نبوده است، به خصوص به دلیل پیشرفت هایی در زمینه هایی مانند پزشکی هسته ای. امروزه روش های متعددی از تصویربرداری اجازه می دهد تا تکنسین ها و پزشکان به بررسی یک آناتومی بیمار بدون نیاز به روش های تهاجمی برای تشخیص. تقاضا برای تکنسین های MRI و رادیولوژیست ها نیز به علت پیشرفت های سریع در تکنولوژی تصویربرداری افزایش یافته است.

تشخیص هرگز ساده تر و دقیق تر نبوده است، به خصوص به دلیل پیشرفت هایی در زمینه هایی مانند پزشکی هسته ای. امروزه روش های متعددی از تصویربرداری به تکنسین ها و پزشکان اجازه میدهد تا به بررسی یک آناتومی بیمار بدون نیاز به روش های تهاجمی برای تشخیص بپردازند. تقاضا برای تکنسین های MRI و رادیولوژیست ها نیز به علت پیشرفت های سریع در تکنولوژی تصویربرداری افزایش یافته است.

جراحی های مهاجم تهاجمی، به ویژه در رشته های جراحی قلب و عروق و قفسه سینه، در سال های اخیر نیز بیشتر شده است. توسعه ابزارهای بهتر و تکنولوژی پیشرفته تر به جراحان امکان داد تا روش هایی را در راه های مهاجم تهاجمی که تنها چند سال پیش امکان پذیر نبود، ایجاد کنند.

جامعه روابط عمومی