چنانچه جایگاه انجمن ها را در کشور تقویت شود، جایگاه روابط عمومی نیز ارتقا می یابد؛ در دنیا توسعه رسانه ها، روابط عمومی ها، نظام قضایی و حتی جامعه مدنی به واسطه ظهور انجمن ها و تشکل های حرفه ای بوده است.

استاد ارتباطات و روابط عمومی گفت: چنانچه جایگاه انجمن ها را در کشور تقویت شود، جایگاه روابط عمومی نیز ارتقا می یابد؛ در دنیا توسعه رسانه ها، روابط عمومی ها، نظام قضایی و حتی جامعه مدنی به واسطه ظهور انجمن ها و تشکل های حرفه ای بوده است.

دکتر داوود زارعیان در گفت و گو با جامعه روابط عمومی درباره راهکارهای ارتقای جایگاه روابط عمومی، اظهارکرد: در دنیا توسعه رسانه ها، روابط عمومی ها، نظام قضایی و حتی جامعه مدنی به واسطه ظهور انجمن ها و تشکل های حرفه ای بوده است. روابط عمومی در آمریکا از زمانی رشد کرد که انجمن روابط عمومی آمریکا تشکیل شد. روزنامه نگاری نیز زمانی جایگاه خود را در صدر دید که انجمن های صنفی تشکیل شدند و در اروپا و سایر کشورها هم اینگونه بوده است.

وی افزود: چنانچه بتوانیم جایگاه انجمن ها را در کشور تقویت کنیم، ارتقای جایگاه روابط عمومی نیز محقق می شود اما تا به امروز کاری در این زمینه انجام نشده است.

استاد پیشگام روابط عمومی الکترونیک خاطرنشان کرد: در کشور انجمن هایی در زمینه روابط عمومی فعالیت می کنند اما کارکرد خوبی ندارند. البته این وضعیت به واسطه افراد مشغول به فعالیت در این انجمن ها نیست، بلکه به خاطر ضعف ساختاری و جایگاه آنان در برابر افکار عمومی است. در حال حاضر انجمن های در همه رشته ها فقط به برخی امور اجرایی می پردازنند و این فعالیت ها کافی نیستند.

این استاد ارتباطات و روابط عمومی اظهارکرد: طی سال های اخیر روابط عمومی در ایران تحولات خوبی را تجربه کرده است اما تاکنون به دلیل ضعف های حرفه ای به بلوغ لازم نرسیده است.

وی ادامه داد: افزایش تعداد دانشگاه های ارتباطات و روابط عمومی، تشکیل انجمن های روابط عمومی، برگزاری همایش ها و کنفرانس های تخصصی روابط عمومی، توسعه روابط عمومی الکترونیک، افزایش حساسیت مدیران ارشد نسبت به روابط عمومی و توسعه پژوهش در روابط عمومی بخشی از تحولات این بخش است این در حالی است که به نظر می رسد برای تقویت جایگاه روابط عمومی باید ساختار اقتصادی کشور دستخوش تغییرات اساسی شود؛ خصوصی سازی و افزایش رقابت یکی از این تغییرات است.

زارعیان تدریس آکادمیک را راه رسیدن به روابط عمومی علمی دانست و افزود: باید به نظریه ها، تکنیک ها و اصول علمی روابط عمومی به ویژه برنامه ریزی آشنایی داشته باشیم تا بتوانیم روابط عمومی را توسعه دهیم. البته این اقدام کافی نیست.

استاد پیشگام روابط عمومی الکترونیک عنوان کرد: توسعه روابط عمومی مستلزم آن است که دانشگاه های ما متحول شوند و با به کار گرفتن استادان مجرب، دانش لازم را در اختیار دانشجویان قرار دهند. در کنار این اقدام لازم است دوره های آموزشی کاربردی تقویت و نظام برنامه محوری بر ساختار روابط عمومی حاکم شود.

وی در خصوص تاثیر و کارکردهای تاسیس سازمان نظام روابط عمومی در ارتقای کمی و کیفی روابط عمومی اظهارکرد: تاکنون هیچ حرفه ای بدون تلاش شاغلین آن، توسعه نیافته است؛ اگر می بینیم وکلا در نظام قضایی جایگاهی دارند، این امر به دلیل تقویت این جایگاه توسط خود ایشان بوده است و در حرفه ها و تخصص های دیگر نیز به همین صورت است. بنابراین به گفته نویسنده آمریکایی خانم کولین: «اگر کارشناسان روابط عمومی نخواهند یا نتوانند روابط عمومی را توسعه دهند این رشته از بین می رود.» لذا کارگزاران روابط عمومی باید با تقویت حرفه ای خود به دنبال مطالبات ساختاری بروند و این جایگاه را تقویت کنند.

زارعیان گفت: کارگزاران روابط عمومی باید مدافع سرسخت روابط عمومی باشند و برای این حرفه از انجام هر اقدامی که توسعه را به دنبال دارد، دریغ نورزند.

جامعه روابط عمومی