تشکیل سازمان نظام صنفی روابط عمومی و ارتباطات، مشارکت فعالان این صنف را در حوزه تصمیم گیری و قانون گذاری ارتقا داده و آن ها را به سوی حرفه ای گرایی سوق می دهد

احمد عامری ؛ با توجه به گسترش ها و شکل گیری های نو و همچنین گسترش وظایف ها، کمتر مدیری را خواهیم یافت که از اهمیت نقش در آگاه نباشد؛ تاثیرگذاری در رشد و امری مهم است.

اهمیت توجه به به عنوان یک نهاد تاثیرگذار ارتباطی بر صاحب نظران و فعالان حوزه بسیار روشن است اما این تصور که ها مبلغ بوده و وظیفه ای جز برجسته سازی مدیران خود ندارد را باید پاک کرد و هویتی واقعی به ها بخشید. ها بخش مهم نظام اداری کشور و دولت به شمار می روند؛ با توجه به گستره در کشور، این نهاد علاوه بر ایفای نقش مؤثر در خود، در مسائل اجتماعی و فرهنگی نیز نقش مهمی ایفا می کند. براین اساس، ظرفیت ها و قابلیت هایی که در عرصه های مختلف و از همه مهم تر عرصه کشور و نظام اداری دارند، باعث شده تا نگاه ها به سمت این بخش به عنوان بخشی اساسی و اثرگذار در جلب شود.

نتایج های انجام شده، نشان می دهد که مردم و مشارکت آن ها در تصمیم گیری و اجرای امور نقشی جدی و فعال داشته و در تشکیل حکومت، گذاری، گذاری، اجرای قوانین و اداره کشور نیز تاثیرگذار بوده اند، بنابراین می توان دریافت که می توان حوزه تخصصی روابط عمومی و را با به کارگیری ظرفیت های بالقوه موجود در بین کارشناسان و فعالان این حوزه هویت صنفی ها را ارتفا داده و ایماژه زیبایی از آن نشان داد و در گام های موثر برداشت.

اما به راستی با وجود نقش مهم این نهاد موثر در ها، ها از لحاظ حقوقی چه جایگاهی دارند؟ آیا تشکیل سازمانی تحت عنوان نظام صنفی و در کشور به ارتقای جایگاه این نهاد و شکل گیری نگاه حرفه ای گرایانه به ها کمک می کند؟

تشکیل نظام صنفی و ارتباطات، مشارکت فعالان این صنف را در حوزه تصمیم گیری و گذاری ارتقا داده و آن ها را به سوی حرفه ای گرایی سوق می دهد، اما این امر منوط به این است که اهمیت این موضوع برای متولیان امور روشن گردد.

پیش از پرداختن به ضرورت تشکیل نظام و ارتباطات، نگاهی به تاریخچه تشکیل دیگر نظام های صنفی در کشور خواهیم داشت؛ فهرست های صنفی تشکیل شده به شرح زیر است:

نظام پزشکی بزرگترین و قدیمی ترین غیردولتی در ایران پس از کانون وکلا است که در سال ۱۳۳۵ تأسیس گردید.

نظام مهندسی ساختمان سازمانی غیردولتی است که در جهت تحقق نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ به صورت رسمی تاسیس شد.

نظام روان شناسی و مشاوره یکی از های غیردولتی و مستقل در ایران است که به منظور تلاش برای ارتقای سطح دانش روان شناسی و مشاوره، حمایت از حقوق مراجعان به روانشناسان و مشاوران و حمایت از حقوق صنفی روانشناسان و مشاوران در سال ۱۳۸۲ تشکیل شد.

نظام پرستاری، سازمانی مستقل و دارای هویت حقوقی که به منظور تحقق بخشیدن به اهداف و وظایف مقرر در در سال ۱۳۸۰ تشکیل گردید.

نظام کاردانی ساختمان بر اساس نظام مهندسی و کنترل ساختمان در سال ۱۳۸۱ تصویب و تشکیل شد.

نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی یک تشکل صنفی و تخصصی که وظیفه طراحی فرایند پایدار بخش کشاورزی و منابع طبیعی در سال ۱۳۸۰ با تأیید شورای نگهبان اساسی تشکیل گردید.

نظام صنفی رایانه ای ایران از تیر ماه سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را آغاز کرد.

نظام مهندسی معدن آیین نامه اجرایی آن نیز در تاریخ در سال ۱۳۸۱ به تصویب هیأت وزیران رسید.

با توجه به اینکه ضرورت تشکیل در صنوف مختلف در احساس گردید و متعاقب آن صنفی مربوطه اعلام وجود نمود که اگر عملکرد هر کدام از آنها را در محدوده تشکیل تا کنون بررسی کنیم خواهیم دید که چه خدمات شایانی به حرفه خود تقدیم کردند، اما علی رغم اینکه در چند سال اخیر در میان دانشگاهی و مدیران بحث هایی درباره اهمیت و لزوم تشکیل نظام و در کشور مطرح و پیشنهادهایی در این زمینه ارائه شد؛ با توجه به اینکه تشکیل نظام و می تواند رعایت اصول و معیارهای حرفه ای و اخلاقی در رابطه با جامعه، مشتریان و همکاران حرفه ای را تحقق بخشد و در وهله اول حقوق طرف دیگر که همانا مردم هستند را حفظ نماید، اما تاسیس این همچنان مسکوت باقی مانده است!.

تلاش در جهت ارتقای سطح دانش، گسترش های جدید و به کارگیری آن ها در ارتقای جایگاه روابط عمومی، تلاش در جهت ارتقای و تلاش در جهت ارتقای توانمندی های حرفه ای فعالان حوزه و ارتباطات، گوشه ای از مزیت های تشکیل این است. بنابراین وقت آن رسیده است که به این امر مهم توجه ویژه شود و انجمن های صنفی با همراهی پیشکسوتان و فعالان کشور کمیته های پیگیری تاسیس نظام و را تشکیل داده و با همفکری به راه اندازی این نظام صنفی قدرتمند بخشند.

هویت بخشیدن به فعالان حوزه و ارتباطات، نظارت بر نحوه تدوین قوانین و مقررات مرتبط با موضوع فعالیت، تلاش برای فراهم کردن ظرفیت لازم برای به عهده گرفتن مسئولیت های غیر حاکمیتی دولتی، ایجاد زمینه ای برای ارائه نظرات و خواسته های حرفه ای و تخصصی اعضای به گزاران و برنامه ریزان دولتی و مدیران اجرایی، رتبه بندی فعالیت افراد فعال در این حوزه، انتقال اطلاعات و تجارب تخصصی و ارتقای سطح دانش افراد شاغل در های عضو و ارتقای کیفیت شغلی و اجتماعی فعالان حوزه از مهم ترین هدف هایی است که با راه اندازی و فعالیت منسجم و هدفمند نظام و محقق خواهند شد.

بنابراین اکنون که در سالگرد ۷۰ سالگی حرفه ای ایران هستیم بجاست با تشکیل نظام و ، عضویت در انجمن بین المللی ، تشکیل هیات مدیره های نظام شهرستان ها، تشکیل مجمع و پارلمان هیات مدیره ها و شورای عالی نظام به فعالیت های ها داده و آن ها را در سطح جهانی معرفی کنیم.

 

احمد عامری . کارشناس روابط عمومی

  • نویسنده : احمد عامری
جامعه روابط عمومی