ایران در چهار کهکشان ارتباطی» ضمن آنکه نخستین کتاب جامع تاریخ ارتباطات ایران است، نظریه جدیدی را معرفی کرده و ثابت می کند که ایران طی چند هزار سال تاریخ اجتماعی خود در فاصله کهکشان شفاهی تا کهکشان گوتنبرگ، از کهکشان ارتباطی دیگری عبور کرده و در نتیجه ایران، به جای سه کهکشان مورد بحث نظریه پرداز مشهور کانادایی ـ مک لوهان ـ از روایت چهار کهکشان ارتباطی برخوردار است.

ایران در چهار کهکشان ارتباطی» ضمن آنکه نخستین کتاب جامع تاریخ ارتباطات ایران است، نظریه جدیدی را معرفی کرده و ثابت می کند که ایران طی چند هزار سال تاریخ اجتماعی خود در فاصله کهکشان شفاهی تا کهکشان گوتنبرگ، از کهکشان ارتباطی دیگری عبور کرده و در نتیجه ایران، به جای سه کهکشان مورد بحث نظریه پرداز مشهور کانادایی ـ مک لوهان ـ از روایت چهار کهکشان ارتباطی برخوردار است.

تألیف جدید دکتر مهدی محسنیان راد که حاصل فعالیت علمی هفت ساله وی و دستیارانش است اثری است سه جلدی و مصور با حدود دو هزار صفحه که سوای ارائه دستاوردهای بکر و بسیار شنیدنی مؤلف در حوزه تاریخ ارتباطات ایران می تواند مدعی باشد که این امکان را برای اعمال برخی تغییرات لازم در دایره المعارف های ارتباطی جهان، در نشان دادن جایگاه مشرق زمین در حوزه نوآوری های ارتباطات فراهم کرده است.

نویسنده با اتکاء به یکی از مدلهای تبلیغات سیاسی و مسلکی به نام مدل جووت، تحولات سخت افزاری و نرم افزاری ارتباطات در ایران را با توجه به بستر اجتماعی ـ فرهنگی هر دوره دنبال کرده است.

فصل اول با عنوان « آغاز ارتباط » که مربوط به کهکشان شفاهی است توانسته جایگاه منحصر به فرد و شگفت انگیز چغازنبیل در ارتباطات گروهی قبل از دوران هخامنشیان را نشان دهد.

شش فصل بعدی کتاب، متمرکز بر معرفی کهکشان جدید است، فصولی که عناوین آنها به ترتیب عبارتند از؛ «‌انتقال پیام»، «تکثیر پیام»، «اقناع حقیقی»، «اقناع مجازی» و «فرصت از دست رفته».

سه فصل بعدی کتاب مربوط به کهکشان گوتنبرگ است که عناوینی چون « تأخیر»، « رؤیت پذیری» و « سنت یا تجدد » دارد.

کهکشان مارکنی با سه عنوان « عصر رادیو»، « عصر تلویزیون» و « انقلاب اسلامی» معرفی شده است.

آخرین فصل کتاب، به آینده نگریهای مؤلف برای دوران پس از دهکده جهانی اختصاص یافته که او آن را « بازار پیام » نامیده است.

نظریه ایرانی « بازار پیام» طی چند سال گذشته علاوه بر انتشار به زبانهای اسپانیایی، انگلیسی و عربی در کشورهای مختلف در کنفرانسهای بین المللی از جمله اجلاس سال ۲۰۰۵ تونس نیز ارائه شده و اکنون برای نخستین بار به فارسی منتشر می شود.

جامعه روابط عمومی