آموزش یکی از مهم ترین ارکان هر نظام اجتماعی به شمار می رود. در جوامع پیشرفته که روز به روز بر پیچیدگی آن افزوده می شود…

آموزش یکی از مهم ترین ارکان هر نظام اجتماعی به شمار می رود. در جوامع پیشرفته که روز به روز بر پیچیدگی آن افزوده می شود بدون های لازم، زندگی ممکن نخواهد بود. به تناسب گسترش مهارت های کار و زندگی در شرایط کنونی، نظام هر ای نیاز به ارتقاء کمی و کیفی دارد.

آموزش الکترونیکی بر پایه موبایل

آموزش:
ارتباطات
روابط عمومی
فن بیان
مهارت های ارتباطی
مهارت های زندگی
ارتباط موثر
روزنامه نگاری
فضای مجازی
و ..

 

 

 

عضویت رایگان از طریق لینک زیر

هم اکنون عضو شوید

 

 

 

شروع های مستمر از تاریخ  ۲۰ اردیبهشت ماه می باشد

جامعه روابط عمومی