فرم فراخوان مقاله و ثبت نام دوازدهمین همایش روابط عمومی الکترونیک و ششمین کنفرانس روابط عمومی و صنعت منتشر شد.   دوازدهمین همایش روابط عمومی الکترونیک با موضوع اصلی روابط عمومی الکترونیک و تغییر در نهادها، مدل‌ها و روندهای مدیریتی، نهم اردیبهشت ماه سال ۹۶ برگزار می شود.   محورهای این همایش به شرح زیر […]

فرم فراخوان مقاله و ثبت نام دوازدهمین همایش روابط عمومی الکترونیک و ششمین کنفرانس روابط عمومی و صنعت منتشر شد.

 

دوازدهمین همایش روابط عمومی الکترونیک با موضوع اصلی روابط عمومی الکترونیک و تغییر در نهادها، مدل‌ها و روندهای مدیریتی، نهم اردیبهشت ماه سال ۹۶ برگزار می شود.

 

محورهای این همایش به شرح زیر است:

  • روابط عمومی الکترونیک و اینترنت اشیاء
  • روابط عمومی الکترونیک و مدل های راه اندازی استارت آپ ها
  • روابط عمومی الکترونیک، مدیریت اعتبار و اعتماد در سازمان
  • روابط عمومی الکترونیک، روابط عمومی سبز (با تاکید بر مسوولیت اجتماعی)
  • روابط عمومی الکترونیک و غافلگیری کسب و کارهای سنتی در مواجه با کسب و کارهای نوین
  • روابط عمومی الکترونیک، روابط عمومی شبکه ای و غیرمتمرکز

 

همچنین، ششمین کنفرانس روابط عمومی و صنعت با موضوع اصلی روابط عمومی، صنعت و رهبری تغییر، دهم اردیبهشت ماه سال ۹۶ برگزار می شود.

 

محورهای این کنفرانس نیز به شرح زیر است:

  • روابط عمومی، صنعت و ارتقای حس رضایتمندی
  • روابط عمومی، صنعت و رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی
  • روابط عمومی، صنعت و ایجاد ارزش افزوده برای مشتری
  • روابط‌عمومی، صنعت و افزایش بهره‌وری در محیط کار

 

 

جامعه روابط عمومی