نشست «اعتراض، خیابان و رسانه (درنگی بر سیاست گذاری اجتماعی و سیاستگذاربی رسانه ای در مواجهه با اعتراضات )» برگزار می شود

نشست «اعتراض، خیابان و رسانه (درنگی بر سیاست گذاری اجتماعی و سیاستگذاربی رسانه ای در مواجهه با اعتراضات )» برگزار می شود

انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات با همکاری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران برگزار می کند.

اعتراض، خیابان و رسانه

(درنگی بر سیاست گذاری اجتماعی و سیاستگذاربی رسانه ای در مواجهه با اعتراضات )

سخنرانان:

هادی خانیکی

احمد مسجد جامعی

عبدالحسین کلانتری

حبیب فاضلی

زمان : یک شنبه ۹ اردیبهشت ۹۷ ساعت ۱۶ الی ۱۸

مکان: بزرگراه جلال آل احمد، جنب پل گیشا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، نیم طبقه دوم، تالار گفتگو

جامعه روابط عمومی