کارگاه رسانه های آموزشی سلامت با هدف ارتقای مهارت و توانایی کارکنان با محوریت آموزش به بیمار در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) اهواز برگزار شد.

کارگاه های آموزشی سلامت با هدف ارتقای مهارت و توانایی کارکنان با محوریت به بیمار در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) برگزار شد.

به گزارش مجازی روابط عمومی، کارشناس و مدرس کارگاه های آموزشی سلامت در این کارگاه که در سالن های شهید رهنمون و به همت سوپروایزر آموزشی برگزار شد، اظهارکرد: بیماران و خدمات گیرندگان مرکز همیشه آگاهی را مطالبه می کنند بنابراین وجود رسانه های آموزشی که بتواند پاسخی برای سوالات آنها در خصوص بیماری، عامل بیماری و راه های پیشگیری و درمان آن باشد، می تواند رضایت آنها را جلب کرده و یکی از حقوق خدمات گیرندگان را تامین کند.

وی افزود: در این روزها های آموزشی، وسایل خاص فانتزی، تبلیغاتی و حمایتی نیستند بلکه این ها یک جزء تفکیک ناپذیر از فرآیندهای و یادگیری به شمار می روند و همراه با شیوه های دیگر آموزش، برای تقویت پیام های ارائه شده و یا مستقل از بین فردی، به عنوان رساننده پیام مورد استفاده قرار می گیرند.

کارشناس سلامت با تاکید بر اینکه بهداشت و ارتقای سلامت به عنوان رویکردی اثربخش و کلیدی جهت کنترل و پیشگیری از بیماری ها در کلیه سطوح مورد توجه است، افزود: هدف اصلی و اساسی هر راهبرد بهداشتی، پیشبرد سطح سلامت مردم و ارتقای کیفیت زندگی آنها با تاکید خاص بر سلامت است.

عامری اظهارکرد: سلامت که به عنوان رشته ای متشکل از تجارب و های آموزشی مبتنی بر نظریه های علمی است، سعی می کند تا برای مردم فرصت کسب اطلاعات و مهارت های لازم جهت اتخاذ تصمیمات با کیفیت را بدهد. بنابراین انتخاب مناسب ترین روش آموزشی و بهترین جهت انتقال محتوای آموزشی به مخاطب یکی از نکات مهم در برنامه ریزی های آموزشی است که منجر به یادگیری مطلوب فراگیران می شود.

وی تاکید کرد: در انتخاب علاوه بر جذابیت، زیبایی، تازگی و رایج بودن رسانه، توجیه اقتصادی، اجتماعی و آموزشی آن را نیز می بایست در نظر داشته باشیم و از بستر مناسبی که های نوین ایجاد می کنند، استفاده کنیم.

به گزارش مجازی روابط عمومی، در کارگاه های آموزشی در حوزه سلامت، انواع های آموزشی پرکاربرد معرفی و روش استفاده و قابلیت های هر کدام از ها شرح داده شد. در ادامه نیز روش های طراحی و استفاده از پمفلت در زمینه معرفی و شناخت بیماری ها، پیشگیری و ... به صورت تصویری و عملی داده شد.

 

 

 

 

جامعه روابط عمومی