ارتباط غیرکلامی وجود ندارد، اما تقریباً همه‌ی این تعریف‌ها، با وجودی کلمات و واژه‌های متفاوت، محدوده‌ی مشابهی را برای پیام غیرکلامی مشخص می‌کنند.

تعریف ارتباط غیرکلامی
اگر چه اتفاق نظر کامل بر روی تعریف ارتباط غیرکلامی وجود ندارد، اما تقریباً همه‌ی این تعریف‌ها، با وجودی کلمات و واژه‌های متفاوت، محدوده‌ی مشابهی را برای پیام غیرکلامی مشخص می‌کنند.
ادوارد هال به عنوان یکی از محققان بزرگ مباحث میان فرهنگی و نیز ارتباطات غیرکلامی، تعریفی ساده اما شناخته شده از ارتباط غیرکلامی دارد. تعریفی که از نظر او در خودِ ارتباط غیرکلامی خلاصه می‌شود: ارتباطی که بدون رد و بدن کردن کلمات شکل می‌گیرد.

اما تعریف‌های دیگری هم وجود دارند که در این‌جا به چهار مورد از رایج‌ترین ‌آنها اشاره می‌کنیم.

تعریف ارتباط غیرکلامی (جرالد هاله / Gerald Halle)
ارتباطات غیرکلامی، به معنای مطالعه رفتارهایی است که در تعامل میان انسان‌ها بر پایه‌ی چیزی غیر از کلمات بروز کرده و به وسیله‌ی آن‌ها، مفاهیم و پیام‌های قابل درک میان طرفین، میان آن‌ها رد و بدل می‌شود.

تعریف ارتباط غیرکلامی (برنت برلسون / Brant Burleson)
هر شکلی از نمایش، ژست، یا رفتار نمادین که هدف آن ارسال یک پیام است؛ یا این‌که [به صورت ناخواسته] پیامی را منتقل می‌کند.

تعریف ارتباط غیرکلامی (جان گرین / John Greene)
هر کاری که ما غیر از به کار بردن کلمات در گفتگو انجام می‌دهیم که از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به #علائم چهره، ژست‌ها، ارتباط چشمی و حتی وسایل، لباس‌ها، حلقه‌ها و جواهراتی اشاره کرد که از آن‌ها استفاده می‌کنیم.

تعریف ارتباط غیرکلامی (دنیل کناری / Daniel Canary)
هر نوع رفتار نمادین از سر اختیار که برای انتقال یک ایده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

جامعه روابط عمومی