«گفتگوی خوب از ما انسانی جالب می سازد. به هر تقدیر ما بخش قابل ملاحظه ای از اوقات خود را صرف صحبت کردن و گوش دادن می کنیم. پس چرا مکدر باشیم و چرا دیگران را برنجانیم.»

«گفتگوی خوب از ما انسانی جالب می سازد. به هر تقدیر ما بخش قابل ملاحظه ای از اوقات خود را صرف صحبت کردن و گوش دادن می کنیم. پس چرا مکدر باشیم و چرا دیگران را برنجانیم.»

اودین نیومن

 

صحبت و مکالمه شیوه اصلی ایجاد دوستی ها و روابط است. برقراری ارتباط در فضایی باز و متقابل بسیار ارزشمند است، با در میان گذاشتن تجربیات خود می توانیم از راههای جدیدی رشد کنیم. در میان گذاشتن خواسته ها و نیازهایمان به طرزی مناسب با دیگران برای تحقق آنها ضرورت دارد. شما می توانید از روشهای زیر برای بهبود سریع مهارتهای ارتباطی و افزایش اعتماد به نفس خود استفاده کنید:

 

در سلام گفتن نفر اول باشید.

خودتان را به دیگران معرفی کنید.

تن به خطر بدهید. پیش بینی بی اعتنایی نکنید.

مشرب خوش داشته باشید.

پذیرای نقطه نظرهای جدید باشید.

نام اشخاص را به خاطر بسپارید.

اگر نام کسی را فراموش کردید دوباره بپرسید.

برای شناختن اشخاص دیگر کنجکاوی و علاقه نشان دهید.

حوادث مهم زندگیتان را با دیگران در میان بگذارید.

با دیگران درباره خود حرف بزنید.

با بازگوئی حرفهایی که شنیده اید نشان دهید که شنونده خوبی هستید.

مترصد آشنائی با اشخاص جدید شوید.

حق اشخاص را برای اینکه خودشان باشند به رسمیت بشناسید.

در چند جمله کوتاه به دیگران بگویید چه می کنید.

درباره کارهایتان اطلاعات جالب بدهید.

مراقب زبان خود باشید.

تماس چشمی برقرار کنید و لبخند را فراموش نکنید.

با علائق و هدفهای اشخاصی که با آنها ملاقات می کنید آشنا شوید.

بگذارید دیگران حرفشان را بزنند.

در دادن و گرفتن اطلاعات تعادل را رعایت کنید.

به علایق دیگران علاقه نشان دهید.

به حوادث و جریاناتی که روی زندگی همه ما اثر می گذارند علاقه نشان دهید.

با عقاید و احساسات دیگران برخورد باز داشته باشید.

وقتی درباره خودتان حرف می زنید از کلمه من استفاده کنید.

وقتی منظورتان "من" است از ضمیر "تو" استفاده نکنید.

به دیگران نشان دهید که از گفت و گوی با آنها لذت می برید.

از اشخاص برای صرف شام و ناهار و شرکت در مراسم اجتماعی دعوت کنید.

با دوستان و بستگانتان در تماس باشید.

عقاید و نقطه نظرهای دیگران را بپرسید.

به جنبه های مثبت اشخاصی که با آنها ملاقات می کنید توجه کنید.

صحبت خود را با به کار بردن اسم طرف مقابل شروع و به انتها برسانید.

با همسایگان و همکاران خود در تماس باشید.

بگذارید دیگران بدانند که شما به دوستی با آنها علاقمند هستید.

از اشخاص درباره حرفهایی که در جلسات قبل با شما زده اند سوال کنید.

مترصد اطلاعات مجانی و آزادانه باشید.

به باورها و اعتقادات دیگران احترام بگذارید.

به موضوعات مورد علاقه طرف مقابل توجه کنید.

وقتی موضوع صحبتی به انتها می رسد، آن موضوع را با موضوع دیگری عوض کنید.

با نشان دادن علامت توجه، دیگران را به ادامه گفت و گو تشویق کنید.

از لباس ، رفتار و گفتار دیگران تعریف کنید.

با کسانی که از مصاحبت آنها لذت می برید در تماس باشید.

وقتی حکایت را بازگو می کنید ابتدا جان کلام را بگوئید و بعد به جزئیات امر توجه نمایید.

درباره اشیاء و امور زندگیتان با شور و شوق و اشتیاق حرف بزنید.

با کسانی که به طور منظم آنها را می بینید سلام و احوالپرسی کنید.

در صورت امکان به دیگران کمک کنید.

احساسات، نقطه نظرها و عواطف خود را به دیگران ابزار کنید.

 

 

نقطه شروع بهبود گفت و گو

ابتدا باید میل به تغییر داشته باشید. باید بخواهید به دیگران نزدیک شوید و نقطه نظرهای جدیدی را بیازمایید. کارتان را با توجه کردن به اشخاص دنیای پیرامون خود شروع کنید. تنها کافی است که نگرشها و مهارتهای خود را به هنگام روبرو شدن با اشخاص تغییر دهید.

 

صبور باشید و به تغییرات جزئی روزانه خود بها دهید. لزومی به تحول ناگهانی نیست. بخاطر داشته باشید که سالها طول کشیده است تا انگاره های ما شکل بگیرند و به همین شکل تغییر آنها مستلزم صرف وقت و گذشت زمان است.

جامعه روابط عمومی