معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری ، هشتمین همایش ملی حقوق شهروندی و آسیب های اجتماعی را در بهمن ماه ۱۳۹۵ برگزار می کند.

هشتمین همایش ملی حقوق شهروندی و آسیب های اجتماعی

معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری ، هشتمین همایش ملی حقوق شهروندی و آسیب های اجتماعی را در بهمن ماه ۱۳۹۵ برگزار می کند.

معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری، هشتمین همایش ملی حقوق شهروندی و آسیب های اجتماعی را در تاریخ ۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۵ با همکاری انجمن ایرانی حقوق بشر، انجمن بین المللی اخلاق زیستی اسلامی، کانون مراکز کلینیک های مددکاری کشور، اتحادیه انجمن های علمی گروه حقوق ایران، کمیته اخلاق در علم و فناوری کمیسیون ملی آیسسکو و اداره کل حقوق بشر و پیگیری حقوق شهروندی وزارت دادگستری در سالن همایش های وزارت دادگستری برگزار می کند.

 

جامعه روابط عمومی