۰۳ خرداد ۱۳۹۷

عکس‌العمل مناسب در برابر حوادث پیش‌بینی نشده
گام‌های اجرایی مدیریت بحران در سازمان

امروزه، بحران‌ها واقعیتی جدایی‌ناپذیر از ماهیت درونی سازمان‌ها شده است. بحران‌ها در واقع بر اثر رخدادها و عوامل طبیعی و غیرطبیعی (به‌طور ناگهانی) پدید می‌آید و سختی و خسارت را به یک مجموعه یا جامعه انسانی تحمیل می‌کند.

دانلود بایگانی - جامعه روابط عمومی
 ۱۰ بهمن ۱۳۹۵

دانلود جزوه پژوهش‌های اینترنتی

امروزه توسعه در هر بخشی با تحقیقات رابطه مستقیم دارد و تحقیق نیروی محرکه همه حوزه ها به شمار می آید.

 ۰۹ بهمن ۱۳۹۵

دانلود جزوه قوانین و مقررات در روابط عمومی

قوانین و مقررات روابط عمومی یکی از واحدهای رشته کارشناسی روابط عمومی است

 ۲۰ خرداد ۱۳۹۵

دانلود آموزش رسانه های آموزشی – پمفلت

 ۲۶ دی ۱۳۸۹

بررسی نقش وبلاگ های حرفه ای در آموزش پرستاری و مراقبت از بیمار

وب نوشت، وب سایتی است که حاوی پست های  دوره ای، با ترتیب تقویمی روی یک صفحه خانگی مشترک می باشد