آیا می دانید پرستار کیست؟ ۰۱ خرداد ۱۳۸۵

آیا می دانید پرستار کیست؟

آیا می دانید سلامتی، رکن اساسی پویایی و پیشرفت جوامع، و محور اصلی سلامتی در تمام سطوح آن پرستاری است؟

فرهنگی و رفاهی بایگانی - جامعه روابط عمومی
چیزی یافت نشد !