عبور از بحران بدون روابط عمومی و رسانه، هرگز ۲۵ خرداد ۱۳۹۷

عبور از بحران بدون روابط عمومی و رسانه، هرگز

هوشیارانه‌ترین نوع مدیریت و درعین‌حال پیچیده‌ترین آن‌ها، مدیریت اقتضایی است. در این نوع مدیریت، تلاش می‌شود تا مدیریت استراتژیک در مدل‌ها و روش‌های مختلف آن، در شرایط پیچیده بحرانی به اجرا درآید. مدل مدیریت روابط عمومی در شرایط بحرانی قاعدتاً می‌بایست از نوع مدل‌های مدیریت اقتضایی تبعیت کند.

گام‌های اجرایی مدیریت بحران در سازمان ۰۳ خرداد ۱۳۹۷

عکس‌العمل مناسب در برابر حوادث پیش‌بینی نشده
گام‌های اجرایی مدیریت بحران در سازمان

مدیریت بحران سازمانی ۰۱ خرداد ۱۳۹۷

مدیریت بحران سازمانی

مدیریت بحران بایگانی - جامعه روابط عمومی
نقش روابط عمومی در مدیریت بحران‌ها ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

نقش روابط عمومی در مدیریت بحران‌ها

کارشناس روابط عمومی شرکت ملی پست در مطلبی که در روزنامه اطلاعات امروز منتشر کرده به تشریح نقش روابط عمومی در مدیریت بحران ها پرداخته است.

کتاب مدیریت ارتباطات بحران چاپ و منتشر شد ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

کتاب مدیریت ارتباطات بحران چاپ و منتشر شد

کتاب مدیریت ارتباطات بحران به کوشش «امیرترقی نژاد» مدرس دانشگاه و فعال حوزه روابط عمومی در استان یزد چاپ و منتشر شد.

انواع مدل‌های مدیریت بحران سازمانی ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

انواع مدل‌های مدیریت بحران سازمانی

مدل‌های متعددی برای مدیریت بحران تاکنون ارائه شده است. برخی از مهمترین مدل‌های مدیریت بحران که در تحقیقات متعدد دیگری نیز مورد استفاده قرار گرفته است در این بخش معرفی می‌شوند.

مدیریت بحران سازمانی ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

مدیریت بحران سازمانی

بحران سازمانی پدیده‌ای با احتمال وقوع کم و تاثیرگذاری زیاد است که قابلیت اجرایی سازمان را تهدید می‌کند و از مشخصه آن مبهم بودن عامل، مبهم بودن تاثیرات و وسایل حل آن است و تصمیمات مربوط به آن باید به سرعت اتخاذ شود. به هر جهت، بحرانها به صورت ناگهانی بروز نمی کنند و اغلب آنها علائم هشدار دهنده‌ای دارند که مشکلات و معضلات بالقوه‌ای را نشان می‌دهند.

بحران و تغییرات در سازمان ها ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

بحران و تغییرات در سازمان ها

مفهوم بحران می‌تواند به معنای انحراف از وضعیت تعادل عمومی رابطه سازمان با محیط، یا تعریفی از خصوصیت‌ محیطی باشد که سازمان مجبور است به صورت مستمر از آن آگاهی داشته باشد. در هر یک از این دو نگرش، انجام مسائل بحران در یک دیدگاه مدیریت استراتژیک به بهترین وجه قابل درک است.

قوانین مهم روابط عمومی در شرایط بحرانی ۰۱ آذر ۱۳۹۶

قوانین مهم روابط عمومی در شرایط بحرانی

همه ی کسب و کارها ممکن است با بحران روبه رو شوند. مهم مدیریت بحران است که وطیفه ی تیم روابط عمومی است. با استفاده از ترفند ها باید از سد بحران ها عبور کرد وگرنه ممکن است بحران تیشه به ریشه ی برند بزند.