بازاریابی محتوا در واقع به کارگیری یک استراتژی برای خلق محتوای مناسب، ارزشمند و سازگار به صورت منظم است که با هدف جذب مخاطب و تبدیل وی به مشتری انجام‌ می‌شود.

امروزه به راحتی قبل نمی‌توان مخاطبان را با تبلیغات تلویزیونی و مطبوعاتی جذب کرد: چرا که با داشتن DVR ، به راحتی تبلیغات تلویزیونی را رد می‌کنند و غالبأ هم تبلیغات مجله‌ها را نادیده می‌گیرند. البته با گسترش روز‌افزون جست‌و‌جو‌های اینترنتی، دیگر کسب اطلاعات درباره هر مطلبی، بدون نیاز به بنر‌ها و پوستر‌ها آسان هم شده‌است.

بازاریابی محتوا، راه برون رفت از این مسأله برای بازاریابانی است که به خوبی متوجه این تغییر روند توجه مخاطب شده‌اند.

بازاریابی محتوا در واقع به کارگیری یک استراتژی برای خلق محتوای مناسب، ارزشمند و سازگار به صورت منظم است که با هدف جذب مخاطب و تبدیل وی به مشتری انجام‌ می‌شود.

اساسأ این نوع بازاریابی، هنر برقراری ارتباطی بی‌وقفه با مردم، بدون فروش محصول به ایشان است. در این روش به جای هدایت محصول یا خدمات، تنها اطلاعات در اختیار مشتری قرار‌می‌گیرد. هسته‌ی اصلی این بازاریابی حول این فرض شکل‌گرفته که اگر به صورت منظم، اطلاعاتی ارزشمند در اختیار مخاطبان قرار‌گیرد، در نهایت، آن‌ها قدردانی خود را با خرید محصول و وفاداری به آن، نشان‌خواهند‌داد.

شاید بتوان استفاده گسترده شرکت‌های بزرگ بازاریابی، چون P&G, Microsoft, Cisco Systems و John Deere را از بازاریابی محتوا، نشانی از صحت این فرض در‌نظر‌گرفت. البته این استراتژی به وفور توسط کسب‌و‌کار‌های کوچک‌تر هم مورد استفاده قرار‌می‌گیرد.
شاید سوال شود که چه تفاوتی بین تحویل اطلاعات در بازاریابی محتوا و حجم هر‌روزه آوار اطلاعاتی است که تبلیغات بر سر مخاطب می‌ریزند؟ پاسخ در تمایز باریک بازاریابی محتوا از بازاریابی “فله ای” است: بازاریابی محتوا فقط اطلاعاتی “مناسب و ارزشمند” در اختیار مخاطب قرار‌می‌دهد; بازاریابی محتوای خوب، مخاطب را به توقف، خواندن، فکر‌کردن و در نهایت، عمل کردن، وا‌می‌دارد.

بازاریابی بدون محتوای خوب، غیرممکن است.

در واقع در انواع بازاریابی، داشتن تهرنگی از بازاریابی محتوا ضروری است. برای مثال، در بازاریابی در شبکه‌ های‌ اجتماعی، لازم است که بازاریابی محتوا بر استراتژی شبکه های اجتماعی، مقدم باشد. در بازاریابی به کمک سئو، داشتن محتوایی با کیفیت، شرطی اساسی برای بهبود رتبه‌ی کسب‌و‌کار در جست‌و‌جوی گوگل است. یا استراتژی‌های موفق روابط عمومی، بر دغدغه‌های خوانندگان مانور می‌دهند و نه الزامأ بر ارایه اطلاعاتی در مورد کسب‌و‌کار خودشان.از طرفی، شرط موفقیت در استراتژی بازاریابی پرداخت به ازای کلیک هم، داشتن محتوایی قوی و مرتبط است.

جامعه روابط عمومی